Privatlivspolitik for DOT Billetter app

Version 1.5, 14. juli 2023

In English

DOT Billetter app er udviklet til Android og iOS smartphones (fremover benævnt ”smartphones”) til køb af DOT billetter og pendlerkort på Sjælland, Lolland-Falster og Møn.

DOT Billetter appen udbydes og ejes af Din Offentlige Transport (DOT), Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, CVR 38181793.

DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet (”Trafikselskaberne”) om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne.

DOT og Trafikselskaberne er i fællesskab dataansvarlige og dermed ansvarlige for, at vores behandling af dine personoplysninger lever op til databeskyttelsesreglerne. DOT videregiver data til DSB, Movia og Metroselskabet med henblik på selvstændig sagsbehandling ved kundehenvendelser, behandling af kontrolafgiftssager ol. I disse tilfælde vil det pågældende trafikselskab alene være dataansvarlig for behandlingen.

Behandling af dine personoplysninger 

Når du køber en billet eller et pendlerkort (fremover benævnt ”billet”) i DOT Billetter app, indsamler vi oplysninger om dig og din rejse med det formål at kunne foretage salget af billetten. Oplysningerne indsamles med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Vi indsamler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for, at vi kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, herunder opkræve betaling, føre kontrol af billetten under din rejse, fejlfinde og servicere dig ved henvendelse til kundeservice samt levere trafikinformation til dig.

Registrering i DOT Billetter app

For at anvende DOT Billetter app, skal du som det første registrere dit telefonnummer. Du vil efterfølgende modtage en SMS med en verifikationskode på 4 cifre, som validerer at appen benyttes på det indtastede telefonnummer. Det er derfor nødvendigt, at du har mobilnetværk ved registreringen i appen, for at kunne modtage denne SMS.
Det vil ikke være muligt at benytte appen, uden at have modtaget og indtastet verifikationskoden.

Disse data indsamler vi

Følgende personoplysninger behandles ved udstedelse af billet via DOT Billetter app: Telefonnummer, betalingskortsoplysninger (gemt hos Billwerk+), telefonmodel og operativsystem version samt app version på din telefon.

Hvis du køber pendlerkort, gemmer vi også dit navn, din fødselsdato og din e-mail. Hvis du kun køber billetter, har du mulighed for at lade os gemme din e-mailadresse, hvis du ønsker selv at kunne overføre dine billetter og kvitteringer, når du skifter telefonnummer eller af- og geninstallerer appen. Derudover gemmer vi din billethistorik i form af billettype- og ordrenummer, startzone, antal zoner på rejsehjemmel, købstidspunkt, gyldighedsperiode, gyldighedsområde (gyldige zoner) og Billwerk+ transaktionsnummer.

Endelig gemmer vi det, du søgte på i dine fra-til søgninger (eksempelvis din lokations zonenummer, holdepladsnavn eller en adresse) før købet af billetten. Det gør vi for at kunne opklare, om der er sket fejl, hvis du for eksempel klager over en kontrolafgift.

Når du betaler med betalingskort, registreres oplysninger om dit betalingskort kun hos Billwerk+, som er DOTs leverandør af betalingsløsninger. Hvis du gemmer betalingskortet i appen, gemmer DOT oplysning om betalingskorttypen. Alle overførsler af betalingskorttransaktioner sker krypteret og i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af betalingskortudbyderne.

Vi vil i en periode gemme information om du har sagt ja eller nej til at teste vores Beta-app.

I forbindelse med levering af trafikinformation kan vi behandle oplysning om dine valgte personlige afgangstavler eller linjer/stop, samt din brug af trafikinformationen i appen.

Vi gemmer dine oplysninger i løbende år plus 3 år, fra dit køb er foretaget, hvorefter de slettes, herunder også det, du søgte på, da du bestilte billetten, Dog gemmes oplysninger omfattet af bogføringsloven i løbende år plus 5 år, det vil sige data relateret til selve billetten, herunder også Billwerk+ transaktionsnummeret.

Databehandlere og videregivelse

Oplysninger, som indsamles og behandles af Trafikselskaberne opbevares dels hos Trafikselskaberne, dels hos Trafikselskabernes leverandører af databehandling (herefter kaldet ”databehandlere”). Trafikselskaberne benytter ikke databehandlere, som overfører data til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

Med henblik på kontrol og validering af din billet videregives oplysninger om dine billetter til DSB (Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR nr. 25050053), der drifter den fælles landsdækkende platform for billetkontrol.

Herudover videregives dine transaktions- og bankoplysninger til Nets og Handelsbanken, da disse to formidler din betaling af den købte billet.

Vi benytter Firebase til løbende at indsamle information om din brug af DOT Billetter appen med henblik på at kunne fejlsøge og forbedre appen i forbindelse med eventuelle nedbrud. I den forbindelse sendes anonymiserede data om telefonmodel og operativsystem version, der ikke kan henføres tilbage til dig.

Vi benytter Firebase til at indsamle oplysninger om din brug af DOT Billetter app med henblik på at trække statistik om brugen af appen, så vi kan forbedre appen med udgangspunkt i, hvordan den bruges. I den forbindelse sendes anonymiserede data om din IP-adresse, operativsystem version, tidspunkt for download/opdatering og afinstallation af appen, for hvornår appen åbnes første gang efter installation samt tidspunkt for påbegyndelse af hvert app besøg (session), der ikke kan henføres tilbage til dig.

Endelig benytter vi Google Maps på Android, Apple Maps på iOS og Rejseplanen i forbindelse med fremsøgning af rejser og startzoner, så du kan få den rigtige billet. Der sker udelukkende en anonymiseret udveksling af geokoordinater i den forbindelse, der ikke kan henføres tilbage til dig.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få information om:

  • Hvilke oplysninger vi behandler
  • Formålet/formålene med behandlingen
  • Hvem vi videregiver oplysningerne til
  • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet.

Du har ret til at bede os om at rette oplysninger om dig, hvis de ikke er korrekte.

Du har ret til at bede os om at slette oplysninger om dig. Dette efterkommer vi, medmindre lovgivningen foreskriver, at vi skal opbevare oplysningerne i en bestemt periode.

Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi alene må opbevare dine personoplysninger, mens din indsigelse undersøges nærmere. Du kan ikke benytte denne ret, hvis vi har et betalingskrav mod dig, fx. en kontrolafgift eller manglende betaling for billet.

Hvis du ønsker at vide mere eller klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til DOT eller et hvilket som helst af Trafikselskaberne.

De dataansvarlige trafikselskaber har aftalt, at spørgsmål og anmodninger besvares af DOT, som kan kontaktes på dpo@dinoffentligetransport.dk.

DOT

dpo@dinoffentligetransport.dk

Movia

dpo.moviatrafik@bechbruun.com

DSB

dpo@dsb.dk

Metroselskabet

dpo@m.dk

Hvis du ikke er enig i besvarelsen af din klage, kan du klage til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som nævnt ovenfor, kan du skrive til dpo@dinoffentligetransport.dk.​