SMS-billet

Send en SMS til 1415 og få billetten sendt som sms til din telefon.

Bestilling af SMS-billetter

Du kan købe SMS-billetter til rejser på hele Sjælland, Lolland-Falster og Møn, og metoden er ens uanset, hvor du skal rejse henne. Ved køb af en SMS-billet trækkes betalingen over din telefonregning. Du kan købe op til 8 zoner.

Sådan bestiller du en SMS-billet (kun 1-8 zoner)

1. Send en SMS til 1415 med følgende information:

  • Startzone, station eller stoppested
  • Antal zoner
  • Billettype (voksen, barn, tilkøbsbillet, Cykelbillet Metro - eller v, b, t, c). Hvis du ikke angiver billettype, går vi automatisk ud fra, at du ønsker en voksenbillet.

2. Du modtager nu en SMS, der viser din bestilling. Dette er ikke din billet. Besvar denne SMS med ”Ja” inden for 1 minut for at gennemføre købet.

3. Du modtager nu selve billetten i en ny SMS.

Husk! Billetten er først gyldig, når du har modtaget den på mobilen.

Videresendelse af SMS-billet er ikke tilladt

SMS-billetten er kun gyldig på den telefon, hvor den er købt. Det er ikke lovligt at ændre i, kopiere eller videresende SMS-billetter. Videresendelse betragtes som dokumentfalsk, der politianmeldes.

Ønsker du at købe SMS-billet til flere personer, skal de købes enkeltvis.

Billetten skal være købt i påstigningszonen og modtaget på din mobiltelefon, inden du stiger på bus, tog eller metro. Hvis du ikke modtager din SMS-billet inden for få minutter, skal du bestille en ny, eller købe en anden type billet.

Spærring

Trafikselskaberne kan ved begrundet mistanke om misbrug, eller forsøg på misbrug, spærre et mobilnummer for køb af mobilbilletter via SMS.

Misbrug af systemet kan f.eks. være flere bestillinger, der ikke bekræftes, køb efter påstigning, videresendelse af billetter eller lignende. Spærrede kunder vil fortsat kunne købe mobilbilletter via DOT Billetter app, rejsekort og automater. Ved misbrug af systematisk eller særlig grov karakter kan kunders mobilnummer dog også blive spærret for køb i DOT Billetter app.

Klager over spærring kan rettes til DOT Kundecenter.

Eksempler på SMS-billet bestilling:

Voksenbillet til 2 zoner fra Kongens Nytorv: "Kongens Nytorv 2 v" eller ”1 2
Voksenbillet til 3 zoner fra Nørreport station: ”Nørreport st. 3 voksen” eller ”1 3

Du kan også vælge at skrive din bestilling i almindeligt sprog, hvis du er mere fortrolig med det:
Voksenbillet til 3 zoner fra Forum station: "Fra Forum st. til 3 zoner

Hvis du allerede har gyldigt pendlerkort, kan du købe en tilkøbsbillet til 1 zone på følgende måde:
Voksen tilkøbsbillet til 1 zone fra zone 30: "30 1 t"

Hvis holdepladsen har flere zoner, adskilles de på følgende måder:
30/31/40/41” eller ”30-31-40-41” eller ”30,31,40,41” eller ”30.31.40.41

Bemærk: Fra den 17. januar 2021 vil tilkøbsbilletten på 1 zone kun være gyldig som tilkøb til pendlerkort eller andre periodekort, ikke til enkeltbilletter. Læs mere her.

Bestilling af øvrige billetter

Cykelbillet Metro

For at købe Cykelbillet Metro, sender du startzone, station eller stoppested samt bogstavet ”c” til 1415. Eksempel: ”70 c”.

Cykelbillet Metro er gyldig i 8 zoner i 1 time 30 minutter.

Du kan også bestille en voksenbillet og Cykelbillet Metro i samme SMS ved at tilføje et "c" til din bestilling. Eksempel: ”1 3 C”

Bemærk: Fra 1. juli kommer der nye regler for cykelmedtagning. Læs de nye regler her

DSB 1'

Du kan bestille DSB 1’ Regional tillæg:

DSB 1’ Regionaltog (40 kr.) giver adgang til Regionaltog på Sjælland (ikke IC eller IC Lyn) i 2 timer 45 minutter. Den bestilles ved at sende startzone, station eller stoppested og teksten ”regionaltog” eller "first" til 1415. Eksempel: ”Hellerup st. regionaltog”.

Læs mere om DSB 1’ på www.dsb.dk/dsb1

Zoner og stoppestedsnumre

Du kan se din startzone og antal zoner, som du skal bruge, på billetautomater og busstoppesteder.

Stoppestedsnummer finder du på infotavlen på stoppestederne. Foran stoppestedsnummeret skal der altid skrives et S, f.eks. S552, i SMS’en.

Vær opmærksom på, at nogle stednavne kan optræde i flere zoner (for eksempel "Vesterport", "Ordrup" og "Friheden"). Hvis dette er tilfældet, foretager systemet desværre automatisk valget for dig, uden at du gøres opmærksom på, at der er flere valgmuligheder. Der arbejdes på en løsning, så du selv kan vælge zone. Hvis du vil undgå at få tilbudt en forkert zone, er det en god idé at kende dit start zonenummer eller at være så præcis som muligt, når du indtaster stednavnet. Tilføj eksempelvis "st." i "Vesterport st.", hvis det er stationen, du vil rejse fra.

Undtagelser

Følgende mobilabonnementer kan ikke købe SMS-billetter over telefonregningen:

  • Mobiltelefoner, der er spærret for køb via SMS (indholdstakserede SMS’er)
  • Telefoner med udenlandsk abonnement
  • Telefoner med Telia-taletidskort. Visse mindre teleselskaber kan desuden være undtaget (tjek hos teleselskabet)
  • Taletidskort med en saldo under det beløb, man vil købe billet for.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 7015 7000

Skriv til os