Handelsbetingelser for DOT SMS-billetter

Version 1.4, 18. januar 2023

In English

Gå til Privatlivspolitik

DOT SMS-billetter er billetter til bus, tog og metro på Sjælland, Lolland-Falster og Møn, som købes via SMS. DOT SMS-billet bestilles ved, at der sendes en SMS til nummer 1415, og billetten leveres på mobiltelefonen som SMS.

DOT SMS-billet udbydes og ejes af Din Offentlige Transport (DOT), Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, CVR 38181793.

DOT er et samarbejde mellem trafikselskaberne DSB, Movia og Metroselskabet (”Trafikselskaberne”) om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne.

Rejseregler

Rejsen er omfattet af det benyttede trafikselskabs forretningsbetingelser/rejseregler med oplysning om rejsetidsgaranti eller rejsegaranti, erstatning ved forsinkelse, erstatningsbefordring, erstatningsansvar, tilbagebetaling mm.

Læs om rejsegaranti for bus, tog og metro

Læs om rejsetidsgaranti for tog

Læs om de fælles landsdækkende rejseregler og vejledning til brug af kort og billetter her

Priser

Prisen for en DOT SMS-billet er den samme som for almindelige billetter i automater eller ved personlig betjening i fx en bus.
Når du køber en DOT SMS-billet vil du, før du bekræfter købet, få oplyst den pris, du skal betale.

Forsendelsesgebyr

Tjenesten er gratis at anvende, men du skal betale for mobildata/almindelig SMS-takst på din mobiltelefon.

Gyldighed

DOT SMS-billet er gyldig til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro inden for gyldighedstiden og gyldighedsområdet angivet på billetten.

Når du bestiller billetten, skal du angive den startzone, station eller busstoppested, hvorfra du rejser. På www.dinoffentligetransport.dk/bestil_sms finder du en vejledning til, hvordan du bestiller en DOT SMS-billet.

DOT SMS-billet er gyldig fra det tidspunkt, hvor den er modtaget, og kun på det telefonnummer, hvortil den er købt. DOT SMS-billetten skal være modtaget før påstigning. Stiger du på bus, tog eller metro, før du har modtaget DOT SMS-billetten, rejser du uden gyldig rejsehjemmel.

Såfremt du mister din mobiltelefon, hvis den løber tør for strøm, eller du på anden måde ikke er i stand til at vise din DOT SMS-billet, rejser du uden gyldig rejsehjemmel. Rejser du uden gyldig rejsehjemmel, må du påregne at skulle betale en kontrolafgift.

Kopiering, ændring eller videresendelse af DOT SMS-billetter er ikke tilladt. Det er strafbart at rejse på DOT SMS-billetter, der er kopierede eller forfalskede.

Sidste påstigning skal ske, inden DOT SMS-billetten udløber. Herefter er den gyldig til, at du kan fortsætte rejsen inden for gyldighedsområdet, men ikke til at skifte til anden bus, tog eller metro.

Ved køb af Cykelbillet Metro skal du være opmærksom på, at der er tidspunkter, hvor cykelmedtagning ikke er tilladt. Læs mere om reglerne på: www.dinoffentligetransport.dk/cykler.

Læs mere om billetgyldighed og -regler på denne side: www.dinoffentligetransport.dk/dotapp_billetter_da

Kontrol

DOT SMS-billetten skal vises til chaufføren ved indstigning i bussen og til kontrolpersonale på forlangende i bus, tog og metro. Billetten skal vises med de 4 kodelinjer synlige.

DOT SMS-billettens gyldighed skal kunne verificeres, ved at kontrolpersonalet scanner billetten, sender en kontrolbesked eller foretager en kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil billetten er bestilt. Derfor skal du selv sikre, at din mobiltelefon er i en stand, hvor dette er muligt. Vær opmærksom på, at en revnet skærm kan forhindre scanning af billetten.

Betalingsmåder

DOT SMS-billetter købes via indholdstakseret SMS, så det skal dit telefonabonnement understøtte. Billetten betales over din telefonregning via 4T og dit teleselskab. 

Kvittering

Læs hvordan du får en kvittering på dit køb her: https://dinoffentligetransport.dk/kvittering

Eller kontakt det trafikselskab, du har rejst med. Læs hvordan du kontakter DOT Kundecenter her: https://dinoffentligetransport.dk/kontakt

Tilbagebetaling

DOT SMS-billetter kan ikke ombyttes, ændres eller tilbagebetales.

I særlige tilfælde kan DOT SMS-billetter tilbagebetales, hvis de ikke har været benyttet, f.eks. ved fejl eller afbrydelser hos trafikselskaberne eller hos teleoperatørerne. Tilbagebetaling kan kun ske fra et af trafikselskabernes kundecentre. Læs mere på https://dinoffentligetransport.dk/billet-refusion

Spærring for køb af billet

Trafikselskaberne kan ved begrundet mistanke om misbrug, eller forsøg på misbrug, spærre dit mobilnummer for køb af DOT SMS-billetter.

Misbrug af systemet kan f.eks. være flere bestillinger, der ikke bekræftes, køb efter påstigning, videresendelse af billetter eller lignende. Spærrede kunder vil fortsat kunne købe mobilbilletter via DOT Billetter app, rejsekort og automater. Ved misbrug af systematisk eller særlig grov karakter kan kunders mobilnummer dog også blive spærret for køb i DOT Billetter app.

Klager over spærring kan rettes til DOT Kundecenter.

Forbehold

Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer samt trykfejl.

Fortrydelsesret

Ved køb af DOT SMS-billet gælder der ikke 14 dages fortrydelsesret. For yderligere information henviser vi til Forbrugerstyrelsen på www.forbrug.dk. 

Henvendelse

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer skal du kontakte:

Din Offentlige Transport
Tlf. 70 15 70 00
www.dinoffentligetransport.dk

Trafikselskaberne under Din Offentlige Transport er alle tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Er du ikke tilfreds med en afgørelse truffet af et af selskaberne, har du derfor mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Automatikvej 1, 2860 Søborg (www.abtm.dk).