Priser

Her kan du se priser for billetter og kort til bus, tog og metro.

Hvis du er i tvivl om, hvilken zone du befinder dig i eller skal rejse igennem, kan du læse mere om zonekort her.

Alternativt kan du søge din rejse på rejseplanen.dk, og her få information om rejsens pris og berørte zoner.

Rejsekort

Børn og pensionister får rabat ved at rejse med rejsekort. Børn i alderen 0-15 år får en besparelse på 50 pct., mens pensionister får en besparelse på 25 pct. Læs mere om de forskellige typer rejsekort her

Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Rejsekort 18,- 23,50 30,- 37,- 43,50 48,- 53,50

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Rejsekort 59,- 65,- 71,- 79,50 88,- 95,- 102,- 108,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Rejsekort 113,- 118,- 122,- 125,- 129,- 133,- 137,- 141,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30  
Rejsekort 145,- 149,- 153,- 156,- 159,- 162,-

Rejser i metroen

På rejser i metroen betales der et tillæg på 1,50 kr. for at benytte metroen (halv pris for børn).

Off-peak rabat

Der gives 20% rabat med rejsekort på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage – også på tillæg til metro.

Billetter

Børn og pensionister får rabat ved køb af enkeltbilletter.

Børn i alderen 0-15 år får en besparelse på 50 pct, mens pensionister får en besparelse på 25 pct. For pensionister gælder dog, at billetten skal have en rejselængde på mindst 4 zoner. Læs mere om, hvor du som pensionist kan købe en enkeltbillet til reduceret pris her

 Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Enkeltbillet 24,- 30,- 40,- 46,- 54,- 60,- 66,-

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Enkeltbillet 74,- 82,- 88,- 96,- 104,- 112,- 116,- 120,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Enkeltbillet 124,- 128,- 132,- 136,- 140,- 144,- 148,- 152,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30     
Enkeltbillet 156,- 160,- 164,- 168,- 172,- 176,-

City Pass

Zone 1-4

Gyldig i 24 timer: kr. 80,-
Gyldig i 48 timer: kr. 150,- 
Gyldig i 72 timer: kr. 200,-
Gyldig i 96 timer: kr. 250,-
Gyldig i 120 timer: kr. 300,- 

Zone 1-99

Gyldig i 24 timer: kr. 160,- 
Gyldig i 48 timer: kr. 300,- 
Gyldig i 72 timer: kr. 400,- 
Gyldig i 96 timer: kr. 500,-
Gyldig i 120 timer: kr. 600,- 

Pendlerkort (halv pris for børn 0-15 år)

 Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Pr. 30 dage 450,- 580,- 750,- 930,- 1.080,- 1.200,- 1.350,-

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Pr. 30 dage 1.470,- 1.590,- 1.740,- 1.950,- 2.160,- 2.340,- 2.520,- 2.700,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Pr. 30 dage 2.850,- 3.000,- 3.150,- 3.240,- 3.300,- 3.360,- 3.420,- 3.510,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30     
Pr. 30 dage 3.600,- 3.690,- 3.750,- 3.840,- 3.900,- 3.990,-

 

Pendler20 (halv pris for børn 0-15 år)

 Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Pr. 20 rejsedage 640,- 820,- 1.020,- 1.200,-  1.340,- 1.440,- 1.620,-

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Pr. 20 rejsedage 1.760,- 1.900,- 2.080,- 2.340,- 2.600,- 2.800,- 3.020,- 3.240,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Pr. 20 rejsedage 3.420,- 3.600,- 3.780,- 3.880,- 3.960,- 4.040,- 4.100,- 4.220,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30     
Pr. 20 rejsedage 4.320,- 4.420,- 4.500,- 4.600,- 4.680,- 4.780,-

Rejser i metroen

Pendlerkort og Pendler20 (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) er kun gyldigt til rejser i metroen, hvis tillæg til metroen er tilvalgt.

Tillæg til metroen for Pendlerkort koster 60 kr. pr. 30 dage (halv pris for børn).

Tillæg til metroen for Pendler20 koster 53 kr. for 20 rejsedage (halv pris for børn).

For Rejsekort med pendler kombi (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) betaler du 1,50 kr. ekstra for en rejse med metroen (20% rabat uden for myldretiden) – i alt højst 60 kr. for 30 dage.

Pensionistkort (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) er kun gyldigt til rejser i metroen, hvis tillæg til metroen er tilvalgt. Det koster 70 kr. for de 3 måneder, som kortet er gyldigt. Prisen for tillægget er gældende fra 1. juli 2022.

Tilkøbsbillet giver gyldighed til én ekstra zone samt til rejser med metro, hvis dette er fravalgt på dit pendlerkort, Pendler20 eller pensionistkort. Tilkøbsbilletten koster 12 kr.

Pensionistkort, 3 måneder

3 zoner 660,-
1 Storzone (DOT Øst, DOT Vest, DOT Syd, DOT Midt) 930,-
2 Storzoner (fx. DOT Øst + DOT Vest) 1.395,-
DOT alle zoner (001-299) 1.860,-

Se kort over alle storzoner

Periodekort blinde, årskort

Zone 1-99 2.275,-
Zone 101-199 600,-
Zone 201-299 945,-