Priser

Her kan du se priser for de mest benyttede produkter.

Hvis du er i tvivl om, hvilken zone du befinder dig i eller skal rejse igennem, kan du læse mere om zonekort her.

Alternativt kan du søge din rejse på rejseplanen.dk, og her få information om rejsens pris og berørte zoner.

Rejsekort (halv pris for børn 0-15 år)

Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Rejsekort 16,50 21,50 27,50 34,- 40,- 45,50 50,50

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Rejsekort 57,- 63,- 69,- 78,- 87,- 94,- 100,- 107,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Rejsekort 112,- 117,- 122,- 125,- 128,- 131,- 134,- 137,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30  
Rejsekort 140,- 143,- 146,- 149,- 153,- 156,-

Rejser i metroen

På rejser i metroen betales der et tillæg på 1,60 kr. for at benytte metroen (halv pris for børn).

Off-peak rabat

Der gives 20% rabat med rejsekort på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage – også på tillæg til metro.

Billetter (halv pris for børn 0-15 år)

 Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Enkeltbillet 24,- 36,- 48,- 60,- 68,- 76,- 84,-

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Enkeltbillet 92,- 100,- 108,- 116,- 124,- 132,- 136,- 144,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Enkeltbillet  148,- 156,- 160,- 168,- 172,- 176,- 180,- 184,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30     
Enkeltbillet 188,- 192,- 196,- 200,- 204,- 208,-
CityPass

Gyldig i 24 timer: kr. 80,-
Gyldig i 48 timer: kr. 150,- 
Gyldig i 72 timer: kr. 200,-
Gyldig i 96 timer: kr. 250,-
Gyldig i 120 timer: kr. 300,- 

Gælder i zone 1-4
CityPass

Gyldig i 24 timer: kr. 160,- 
Gyldig i 48 timer: kr. 300,- 
Gyldig i 72 timer: kr. 400,- 
Gyldig i 96 timer: kr. 500,-
Gyldig i 120 timer: kr. 600,- 

Gælder i zone 1-99

Pendlerkort (halv pris for børn 0-15 år)

 Korte rejser
Antal zoner 2 3 4 5 6 7 8
Pr. 30 dage 410,- 540,- 720,- 870,- 1020,- 1180,- 1330,-

 

Lange rejser
Antal zoner 9 10 11 12 13 14 15 16
Pr. 30 dage 1470,- 1580,- 1740,- 1950,- 2160,- 2340,- 2520,- 2700,-
Antal zoner 17 18 19 20 21 22 23 24
Pr. 30 dage  2850,- 3000,- 3150,- 3240,- 3300,- 3360,- 3420,- 3510,-
Antal zoner 25 26 27 28 29 30     
Pr. 30 dage 3600,- 3690,- 3750,- 3840,- 3900,- 3990,-

Rejser i metroen

Pendlerkort (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) er kun gyldigt til rejser i metroen, hvis tillæg til metroen er tilvalgt. Det koster 80 kr. pr. 30 dage (halv pris for børn). For rejsekort med pendler kombi (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) betaler du 1,60 kr. ekstra for en rejse med metroen (20% rabat uden for myldretiden) – i alt højst 80 kr. for 30 dage.

Pendlerkort til 9 eller flere zoner, skal købes til en rejse fra A til B (fx Næstved - København).
Pendlerkortet er gyldigt til de mest naturlige rejseveje mellem afgangs- og ankomst-zone (dog kun gyldigt i metro, hvis dette er tilvalgt på pendlerkortet)
Se pris og naturlige rejseveje for dit pendlerkort (9 eller flere zoner)

Tilkøbsbillet til én zone udenfor faste zoner på pendlerkort - eller til metro, hvis dette er fravalgt på pendlerkort:  Pris for tilkøbsbillet er 12 kr.

Pensionistkort, 90 dage

3 zoner 630,-
1 Storzone (DOT Øst, DOT Vest, DOT Syd, DOT Midt) 890,-
2 Storzoner (fx. DOT Øst + DOT Vest) 1335,-
DOT alle zoner (001-299) 1780,-

Periodekort blinde, årskort

Zone 1-99 2.170,-
Zone 101-199 575,-
Zone 201-299 905,-