Kortet er ikke modtaget

Tjek altid om det er et nyt fysisk kort du har bestilet eller du har lavet en fornyelse. Når du fornyer en perioden kommer det ikke et nyt fysisk kort.

Se om det er en fornyelse du har bestilt eller et nyt kort:

  1. Klik på elevens navn på "Elevadministration"
  2. Scroll ned til "Elevens skolekort på rejsekort"
  3. Hvis der under det blå bånd ligger flere linjer, er det ikke et nyt kort du har bestilt, men en fornyelse af en periode til det eksisterende kort. Så der kommer ikke et nyt fysisk kort.

Hvis status på kortet er "under produktion" afventer kortet at eleven laver check in og derved modtager den periode du har bestilt. Hvis status er "annulleret" vil typisk være 2 linjer efter hinanden med annulleret. Så er fornyelsen ikke checket in efter 60 dage og du skal bestille en ny fornyelse.

4. Hvis der under det blå bånd - kun ligger en linje, og det er for indeværende skoleår, og startdatoen er trådt i kraft, skal du kontakte Movia skolekort via mail her: (OBS: kopier rejsekortsnummeret fra det blå felt - det skal med i mailen)

Movia skolekort bestiller en genfremsendelse af kortet. Her skal du være opmærksom på at det nye kort der fremsendes har et andet rejsekort nummer. Rejsekort nummeret fra det første kort er det der fremgår af din faktura. Hvis du laver en rapport vil det gamle kortnummer være det der står i parantes og det nye vil fremgå som det aktivie kort. Når Movia har lavet genbestillingen, vil det første oprindelige kort blive spærret og vil derfor ikke kunne bruges hvis det efterfølgende skulle komme med posten. Derfor skal du, hvis de efterfølgende modtager det, klippe det istykker og skmide det ud. Hvis skolen får kortene sendt direkte til elevens hjemmeadresse, vil det være en god oplysning for eleven.

Eleven har ikke kortet mere:

Hvis eleven ikke har sit kort længere, kan du trykke "bestil erstatningskort" i det blå felt - hvis du har denne mulighed. Hvis du kun har "spær og refunder", er det fordi, der ikke er en aktiv periode på kortet, og du skal istedet spærre kortet og bestille et nyt til eleven.

OBS: Først når kortets gyldighedsdato er trådt i kraft, må du bestille et midlertidigt skolekort i DOT WEBshop. Hvis du ikke har modtaget kortet.

Midlertidigt kort se mere under punkt 28 i Manualen "Midlertidige skolekort" her.

Kontakt Skolekort

Hvis du har læst alle spørgsmålene og informationen igennem, og du ikke fandt svar på hvad du søgte, kan du kontakte Skolekort her. 

Hvis du vil se det igennem igen, så kan du læse mere her. 

Kontakt Skolekort om et kort der ikke er modtaget