Problemer med kortet

Man kan desværre komme ud for, at en elev oplever, at kortet ikke virker.

For at gøre proceduren for "eventuel defekt" kort så hurtig og enkel som overhovedet muligt, er det vigtigt, at skolen undersøger de forskellige muligeheder for fejl inden Movia kontaktes. Ofte er det nemlig et spørgsmål om, at kortet er ødelagt eller eleven aldrig har lavet check-in efter modtagning af bestilt periode.

Hvis du ikke har modtaget kortet, kan du læse mere her.

Klik igennem herunder og se, hvad du skal gøre.

Info og spørgsmål om problemer med skolekortet
Er kortet beskadiget (bøjet, hul i, hakker i el)

Hvis kortet er hakket, hullet, bukket eller på anden måde ødelagt, skal du bestille et erstatningskort i MitSkolekort.

Giv eleven et midlertidigt kort og klip det gamle kort over. Movia dækker ikke kortgebyret for genbestillinger af kort, som følge af at kortet er ødelagt.

Bestil erstatningskort - se mere under punkt 13 i manualen "Bestil erstatningskort" her.

Midlertidigt kort se mere under punkt 28 i Manualen "Midlertidige skolekort" her.

Er kortet helt og pænt uden synlige skader

Når eleven oplever at kortet ikke virker, er det ofte fordi der enten ikke er bestilt en ny periode eller at eleven ikke har lavet check-in, efter at perioden er bestilt og derfor er perioden annulleret igen (det sker efter 60 dage fra startdato).

Klik på elevens navn på elevadministration, scroll ned til der står "Elevens skolekort på rejsekort". Her ser du et blåt bånd på tværs af skærmen. Til venstre står elevens rejsekortnummer.
Linjen under det blå felt, er det, der sidst er lavet på kortet.

Har du flere linjer er det en fornyelse, du har bestilt til elevens eksisterende kort. Se oplysningerne på linjen, om du har bestilt en ny periode til indeværende skoleår. Hvis du har det, og startdato er indtruffet, går du videre og ser status. Status skal være "udstedt". Hvis dette er opfyldt, går du videre til spørgsmålene.

Hvis der under status står "under produktion", har eleven ikke lavet check-in på rejsekortsudstyr og derfor ikke modtaget perioden. Du skal derfor bede eleven lave check-in, hvorefter du kan tjekke, om status er rettet til "udstedt".
Hvis der står "annulleret", har eleven ikke lavet check-in. Du vil få to linjer med "annulleret", idet eleven har 2*30 dage til at lave check-in. Har du kun en linje med "annullere", kan eleven stadig lave check-in. Men har du 2 linjer under hinanden med annulleret, skal der bestilles en ny periode, og du skal bede eleven huske at lave check-in.

Har du kun en linje under det blå felt er det et nyt kort du har bestilt. Se om gyldighedsdato er indtruffet og status på kortet er "udstedt". Hvis dette er opfyldt gå til spørgsmålene:

Spørgsmål: (du har nu undersøgt at startdato er indtruffet og status er "udstedt") Nu skal du undersøge følgende ved at spørge eleven:

  1. Har eleven brugt kortet i weekenden, helligdage eller uden for spærretid (04-19)?
  2. Har eleven holdt sig inden for de zoner, der er på kortet eller kørt anderledes end normalt?
  3. Giver kortet lyd ved check-in?

Hvis eleven svarer nej til ovenstående spørgsmål, tyder det desværre på at kortet har fået en defekt.

Hvis kortet er defekt, har du nu to valgmuligheder:

1. Send en mail til skolekort via maillinket i bunden og det fysiske kort skal fremsendes. I mailen skal du huske at oplyse rejsekortnummeret der står på kortet (ikke elevnavn og aldrig cpr nummer).

Bestil et midlertidigt kort til eleven på DOT Webshop. Husk at du må IKKE spærre kortet eller bestille  erstatningskort hvis du vælger pkt 1 som mulighed.

Svartid på defekte er 14 dage fra jeg modtager det fysiske kort.

2. Du bestiller et erstatningskort og smider det kort ud som eleven siger ikke virker. Herefter bestiller du et midlertidigt kort til eleven på DOT webshop. Der vil her ikke være nogen refusion af 50 kr. men du slipper for at fremsende kortet og afvente svar.

Midlertidigt kort se mere under punkt 28 i Manualen "Midlertidige skolekort" her.