Prisberegning og gyldighed

Her kan du læse om prisberegning i hele uger, som tages i brug for skoleåret 2018 - 2019.

Start- og slutdatoer

Skolen kan selv indtaste de ønskede gyldigheds start-datoer og slut-datoer.

Med rejsekort vil bestilleren (skolen eller kommunen) selv kunne vælge hvornår skolekortene skal gælde fra, da skolerne jo reelt starter på forskellige dage i august:

  • Hvis skolen reelt først starter f.eks. d. 4. august, men skolen vælger standard gyldighed fra 1. august (ligesom i dag), ville det bare betyde, at eleverne reelt vil kunne begynde at køre på deres kort d. 1. august, selvom deres skole først starter nogle dage senere. Dette kan være anvendeligt f.eks. i forhold til Skole-Fritids Ordninger.
  • Hvis en skole starter f.eks. d. 8. august, kan skolesekretæren vælge, at de bestilte kort først skal være gyldige fra denne dato. (Kortene vil i så fald ikke kunne bruges i SFO i dagene op til skolestart).

Hvordan fungerer prisberegning i ugedage?

Skolen kan selv indtaste de ønskede gyldigheds start-datoer og slut-datoer.

Det er ugedagen for 1. gyldighedsdag, der vil være bestemmende for beregningen af gyldighed i hele uger. Dvs. hvis 1. gyldighedsdag er en tirsdag, vil prisberegningen foregå i hele uger frem til og med en mandag.

Eksempel: Hvis skoleåret starter tirsdag d. 1. august og slutter torsdag d. 30. juni, vil systemet tælle i hele uger fra tirsdagen til førstkommende tirsdag efter udgangen af juni.

Skolen kan se nøjagtig gyldighed (dato og zoner) i MitSkolekort.

Skolekortets gyldighed

Movias regler for skolekortets gyldighed bibeholdes:

  • Alle hverdage fra kl. 04:00 til kl. 19:00
  • Ikke gyldigt lørdage, søndage og helligdage. Helligdage forstås: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag.
  • Ikke gyldigt mellem Jul og Nytår. (24/12-01/01 – begge dage inkl.)
  • Ikke gyldigt i juli måned (som standard – det enkelte kort kan have gyldighed få dage inde i juli pga. uge-beregning).

Refusion

  • OBS! Skolekort kan ikke refunderes fra en dato tilbage i tiden. Det er derfor vigtigt, at kortet spærres straks (ved bortkommet kort eller når de ikke skal anvendes mere).
  • Skal kortet lukkes, udregnes tilbagebetalingen i antal dage. Beregnet fra dagen efter spærring.
  • Skal et kort ikke længere bruges, skal bestilleren (skolen eller kommunen) spærre det på mitskolekort.dk
  • Restbeløbet tilbagebetales automatisk til den konto skolen/kommunen har oplyst. Hvis der ikke er oplyst konto udbetales til kommunens/skolens NemKonto.