Priser

Her kan du se priserne på skolekort for det kommende, nuværende og forrige skoleår.

  • Der sker ingen stigninger i årspriserne. Start-dato er 01.08.19 eller senere. Læs mere på MitSkolekort.dk
  • Der prisberegnes i hele uger. Skal kortet lukkes, udregnes tilbagebetalingen i antal dage, regnet fra dagen efter spærringsdatoen.
  • Kort over takstgrænser: Det samlede antal zoner angiver prisen.
  • Erstatningskort: 50 kr.

Læs mere om ny prisberegning i hele uger

 

Zone 1-99 (Hovedstadsområdet)

 

    Gyldig t.o.m. 16. januar 2022
Antal zoner       Årspris Ugepris
2 zoner   1.780,00  37,08
3 zoner    2.565,00  53,44
4 zoner    3.315,00  69,06
5 zoner    4.035,00  84,06
6 zoner    4.740,00  98,75
7 zoner    5.410,00  112,71
8 zoner    5.865,00  122,19
Alle zoner    6.590,00  137,29


Zone 101-199 (Vestsjælland)

    Gyldig t.o.m. 16. januar 2022
Antal zoner   Årspris Ugepris
2 zoner   1.810,00  37,71
3 zoner    2.650,00  55,21
4 zoner    3.485,00 72,6
5 zoner    4.275,00 89,06
6 zoner    5.045,00 105,1
7 zoner    5.800,00 120,83
8 zoner    6.270,00 130,63
Alle zoner    7.035,00 146,56


Zone 201-299 (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn)

    Gyldig t.o.m. 16. januar 2022
Antal zoner   Årspris Ugepris
2 zoner   1.500,00 31,25
3 zoner    1.575,00 32,81
4 zoner    2.400,00 50
5 zoner    3.250,00 67,71
6 zoner    3.890,00 81,04
7 zoner     4.530,00 94,38
8 zoner    5.165,00 107,6
Alle zoner    5.825,00 121,35

 

På tværs af zoneområder

- Uanset kombination af zoner i Hovedstadsområdet, Vest- og Sydsjælland

  Gyldig t.o.m. 16. januar 2022
Antal zoner Årspris Ugepris
2 zoner 1.655,00 34,48
3 zoner  2.455,00 51,15
4 zoner  2.530,00 52,71
5 zoner  3.355,00 69,9
6 zoner  4.140,00 86,25
7 zoner   4.845,00 100,94
8 zoner  5.485,00 114,27
9 zoner  6.120,00 127,5
10 zoner  6.780,00 141,25
11 zoner  7.440,00 155
12 zoner  8.165,00 170,1
13 zoner  8.990,00 187,29
14 zoner  9.7550,00 203,23
15 zoner  10.395,00 216,56
16 zoner  11.030,00 229,79
17 zoner  11.690,00 243,54
18 - 30 zoner  12.415,00 258,65

2017/2018

Antal zoner Hovedstadsområdet Vestsjælland Sydsjælland, Lolland, Falser og Møn
1 zone * 965 955 700
2 zoner 1.780 1.810 1.500
3 zoner 2.565 2.650 1.575
4 zoner 3.315 3.485 2.400
5 zoner 4.035 4.275 3.250
6 zoner 4.740 5.045 3.890
7 zoner 5.410 5.800 4.530
8 zoner 5.865 6.270 5.165
Alle zoner 6.590 7.035 5.825
Bortkommet 100 100 100


*Skolekort udstedes til minimum 2 zoner. 1 zone benyttes kun hvis eleven har behov for en zone i et andet takstområde. F.eks. Hvis eleven rejser 2 zoner i Vestsjælland og 1 zone i Hovedstadsområdet. Her er prisen 1.810 kr. + 965 kr. = 2.775 kr.

 

2016/2017

Antal zoner Hovedstadsområdet Vestsjælland Sydsjælland, Lolland, Falser og Møn
1 zone * 965 955 795
2 zoner 1.780 1.810 1.470
3 zoner 2.565 2.650 2.215
4 zoner 3.315 3.485 2.955
5 zoner 4.035 4.275 3.690
6 zoner 4.740 5.045 4.420
7 zoner 5.410 5.800 5.145
8 zoner 5.865 6.270 5.865
Alle zoner 6.590 7.035 6.615
Bortkommet 100 100 100


*Skolekort udstedes til minimum 2 zoner. 1 zone benyttes kun hvis eleven har behov for en zone i et andet takstområde. F.eks. Hvis eleven rejser 2 zoner i Vestsjælland og 1 zone i Hovedstadsområdet. Her er prisen 1.810 kr. + 965 kr. = 2.775 kr.

 

2015/2016

Antal zoner Hovedstadsområdet Vestsjælland Sydsjælland, Lolland, Falser og Møn
1 zone * 945 940 785
2 zoner 1.750 1.785 1.450
3 zoner 2.520 2.615 2.190
4 zoner 3.255 3.435 2.920
5 zoner 3.960 4.215 3.645
6 zoner 4.655 4.975 4.365
7 zoner 5.310 5.720 5.080
8 zoner 5.755 6.185 5.790
Alle zoner 6.470 6.940 6.530
Bortkommet 100 100 100


*Skolekort udstedes til minimum 2 zoner. 1 zone benyttes kun hvis eleven har behov for en zone i et andet takstområde. F.eks. Hvis eleven rejser 2 zoner i Vestsjælland og 1 zone i Hovedstadsområdet. Her er prisen 1.785 kr. + 945 kr. = 2.730 kr.