Oprettelse af elever i MitSkolekort

Herunder kan du klikke for at læse mere om, hvordan du opretter elever. I hver rubrik henvises til det sted i manualen, hvor du finder en uddybende vejledning.

Ofte stillede spørgsmål om oprettelse af elever
Oprettelse af elev i folkeskole

Eleven skal altid markeres til transport i Tea/Tabulex/KMD i indeværende skoleår, inden eleven kan oprettes i MitSkolekort. Skolekort kan ikke hjælpe med Tabulex og KMD.

OBS! Tabulex: Markeringen til transport skal ske på skoleniveau - ikke forvaltningsniveau.

Ved skoleårets start giver det mening at indlæse fra Taulex/KMD. Efterfølgende kan eleverne oprettes enkeltvis.

Se uddybende vejledningen i manualen side 7.

Oprettelse af elev i privatskole

Du kan oprette elever enkeltvis ved hjælp af cpr. nummer eller du kan benytte indlæsningsskabelonen (knap på elevadministrationsside), som efterfølgende indlæses.

Hvis eleven har hemmelig/beskyttet adresse og/eller fiktivt cpr.nr., kan du ikke oprette eleven via cpr. nummer men du skal bruge elevindlæsningsskabelonen.

Se uddybende vejledningen i manualen side 10. 

Elev med hemmelig/beskyttet adresse (Folkeskole)

Ved punkt 10 på side 29 i manualen, finder du en guide, som hjælper dig igennem processen med at oprette elever, der har hemmelig/beskyttet adresse. Hvis du har problemer med at få dem indlæst alligevel, skal det gøres manuelt. Du skal kontakte Skolekort, så din skole kan omstilles til manuel indlæsning af elever.

Når din skole er omstillet til at gå uden om KMD/Tabulex, kan du oprette eleven manuelt ved hjælp af indlæsningsskabelon. Du modtager besked på mail, når omstillingen er klar.

Hvis elevens adresse ikke må fremgå, bruger du i stedet skolens adresse, når du opretter eleven. Du skal efterfølgende tilpasse zonerne efter elevens korrekte adresse.

Se vejledning i brug af elevindlæsningsskabelon her:
Side 10 i manualen viser hvordan man bruger elevindlæsningsskabelonen.

Når du har indlæst eleven i MitSkolekort er det vigtigt at give besked til MitSkolekort om at du skal stilles retur til Tabulex/KMD igen.

Elever med hemmelig/beskyttet adresse (Privatskole)

Hvis elevens adresse ikke må fremgå, bruger du i stedet skolens adresse, når du opretter eleven ved hjælp af "elevindlæsningsskabelon". Du skal efterfølgende tilpasse zonerne efter elevens korrekte adresse.

Se vejledning i brug af elevindlæsningsskabelon her:
Side 10 i manualen viser hvordan man bruger elevindlæsningsskabelonen.

Kontakt Skolekort

Hvis du har læst alle spørgsmålene og informationen igennem, og du ikke fandt svar på hvad du søgte, kan du kontakte Skolekort her. 

Kontakt Skolekort om oprettelse af elev i mitskolekort