Skolekortets gyldighed, rejseregler og refusionsregler

Et skolekort på rejsekort er personligt og må IKKE lånes ud.

Kortet er gyldigt på hverdage fra 04:00 til sidste påstigning inden kl. 19:00.

Kortet er ikke gyldigt i weekender, mellem jul og nytår (24.dec tom 01. jan), eller helligdage. Helligdage er Påsken, Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag. Storebededag, Kr. himmelfartsdag og 2. pinsedag

Kortet er som standard ikke gyldigt i juli - dog kan enkelte kort have gyldighed få dage ind i juli på grund af uge-beregning.

Ofte stillede spørgsmål om gyldighed, rejseregler og refusionsregler
Skal kortet checkes ind og ud?

Der skal altid laves check-in i bus.

I tog og Metro skal der ikke laves check-in, men man må gerne.
Der skal aldrig laves check-ud.

Eleverne får denne info i følgebrevet.

Hvordan modtager eleven en ny periode på sit skolekort?

Når skolen har bestilt en ny periode til et skolekort, skal eleven lave check-in for at modtage perioden.

Eleven skal lave check-in på rejsekortudstyr, uanset om det er bus, tog eller metro, således at man kan modtage perioden på sit skolekort.

Eleven har 2x30 dage fra periodens startdato til at lave check-in. Men kan også lave check-in før startdato for at modtage perioden. Der kan selvfølgelig ikke køres på kortet før startdato indtraffer.

Hvordan ser skolen om ny periode er modtaget?

Skolesekretæren kan i MitSkolekort se om en perioden er modtaget.

”Klik på fanen ”bestilte kort”, vælg korrekt skoleår og tryk på ”Eksporter til excel” – åben excel arket. I kolonne J vil der komme et fakturanummer når eleven har modtaget perioden. Hvis der ikke er faktura nummer har eleven ikke modtaget perioden. Bed eleven lave check in.”

Man kan også kontrollere ved at står på fanen ”elevadministration” finde den elev man ønsker at se på, klikke på elevens navn og scrolle ned til ”elevens skolekort på Rejsekort”. Se på øverste linje under det blå felt på tværs. Her skal der i ”Status” stå ”udstedt”. Hvis der står ”under produktion” har eleven ikke lavet check in og modtaget perioden.

Du kan også danne en rapport over autofornyelser ved at klikke på fanen ”rapporter”, herunder fanen ”Elever uden fornyelser” – tryk ”bestil en rapport” vælg skoleår og tryk ”bestil en rapport”.

For at se rapport om modtagelse af perioder. Der er flere muligheder, som kan ses i manualen på side 54. Du finder manualen her.

Hvordan ser skolen kortets gyldighedsperiode og zoner?

Man kan se gyldighedsperiode og zoner ved at klikke på "pil ned" ud for elevens navn.

Man kan også klikke på elevens navn, scrolle ned til "elevens skolekort på rejsekort" her kan man se både gyldighedsdato, status på kortet og zonerne.

Hvordan ser eleven gyldighedsperiode og zoner?

Eleven kan downloade "Rejsekort Status" app og her se, om perioden er modtaget. Her kan eleven også se sine zoner samt udløbsdato for perioden.

Refusionsregler

Et skolekort kan altid spærres når det ikke længere skal bruges. Det er skolen/kommunen, der skal spærre kortet.

Kortet kan aldrig spærres tilbage i tiden. Det kan spærres fra dags dato og med refusion fra dagen efter.

Når kortet er spærret udregnes tilbagebetalingen i antal dage, der er tilbage på kortet - fra dagen efter spærringsdato.

Restbeløbet tilbagebetales automatisk til den konto, skolen/kommunen har oplyst som betaler. Er der ikke oplyst et kontonummer, udbetales beløbet til kommunens/skolens NemKonto.

De 50 kroner, som selve kortet koster, refunderes ikke.

Movia afregner udelukkende med skole/kommune.

Kontakt Skolekort

Hvis du har læst alle spørgsmålene og informationen igennem, og du ikke fandt svar på hvad du søgte, kan du kontakte Skolekort her. 

Kontakt Skolekort om Gyldighed, Rejseregler og Refusion