Godt at vide, inden man tilmelder sig

På siden her kan du mere at vide i forhold til skoletype, afregning, priser ol.

Godt at vide inden du tilmelder dig Mitskolekort.dk
Er du fra en folkeskole?

Eleven skal modtage undervisning svarende til folkeskoleniveau. Det er skolen/kommunen, der visiterer elever til transport.

Er du i tvivl om reglerne for visitering, skal du kontakte din forvaltning.


OBS: Det er udelukkende skolen, der har kontakt til forældre - og ikke Movia. Forældre skal ikke henvises til Movia.

Du tilmelder din skole her.

Er du fra en privatskole?

Eleven skal modtage undervisning svarende til folkeskoleniveau. Privatskoler er ikke underlagt folkeskoleloven i forhold til visitationsregler, da det er forældrene og ikke kommunen, der betaler for kortet.

Du kan tilmelde din skole her. 

Der skal indhentes samtykke på alle elever, der oprettes i MitSkolekort.


Se eksempel på samtykkeerklæring her.

OBS: Det er udelukkende skolen, der har kontakt til forældre - og ikke Movia. Forældre skal ikke henvises til Movia.

Sådan foregår afregning

Det er skolen/kommunen, der oprettes hos Rejsekort som betaler - og ikke eleven.
Movia afregner udelukkende med skolen/kommunen.

Når der bestilles et kort, dannes der en faktura. Spærres kortet, sker der en tilbagebetaling af restbeløbet til betaleren. Selve kortet koster altid 50 kroner - dette beløb refunderes ikke ved spærring.

I MitSkolekort kan man se sine faktura og kreditnotaer. Kreditnotaer fremsendes ikke fysisk. Der sker en indbetaling, og efterfølgende findes notaen i MitSkolekort.

OBS: Der er ikke elevoplysninger på faktura/kreditnotaer, men udelukkende rejsekortnummer. Skolen/kommunen kan slå rejsekortnummer op i MitSkolekort og finde elevoplysninger.

Fra tilmelding til kort

Skolen tilmelder sig MitSkolekort. Når skolen er oprettet fremsendes en bekræftelsesmail om oprettelsen.

Den oprettede bruger modtager en mail, hvor der anmodes om at lave et personligt login.

Folkeskoler skal markere elever som godkendt til befordring i KMD og Tabulex, inden de kan oprettes i MitSkolekort.

Bruger du Tea/Tabulex skal godkendelsen ske på skoleniveau - og ikke fra forvaltningen.

Privatskoler skal indhente samtykke på alle elever, inden de oprettes i MitSkolekort.

Når skolen har oprettet eleverne, kan kortene bestilles. MitSkolekort kommer med forslag til, hvilke zoner eleven kan benytte mellem hjem og skole. Man kan altid ændre zonerne og vælge dem, der passer til elevens behov.

Leveringstiden er 8 dage for nye kort og 2 dage på fornyelse af periode til et eksisterende kort.

OBS: Der skal altid foretages check-in på rejsekort udstyr for at modtage en ny periode på sit kort.

Hvilke oplysninger er trykt på skolekortet

Elevens og skolens navn er det eneste, der fremgår af skolekortet. Man kan ikke se gyldighedsperioden eller sine zoner.

Eleven kan downloade "Rejsekort Status" app. Her kan eleven oprette sit kort og se både gyldighedsperiode og zoner.

Følgebrev til elever der modtager skolekort (her finder du dansk og engelsk udgave)

Her kan du hente en digital version af det følgebrev der sendes ud sammen med et skolekort. Det er altid den danske verson der fremsendes. Men her finder i både en dansk og en engelsk version.

Dansk version

Engelsk version 

Kontakt Skolekort

Hvis du har læst alle spørgsmålene og informationen igennem, og du ikke fandt svar på hvad du søgte, kan du kontakte Skolekort her. 

Kontakt Skolekort om tilmelding