Hvad er Skolekort?

Hvad er Skolekort?

På siden her kan du få svar på spørgsmål i forhold til, hvem der kan få skolekort, afregning af skolekort, gyldighedsregler og priser.

Klik på den menu der passer bedst til dit spørgsmål og klik dig igennem de forskellig punkter der kommer på siden.

Hvem kan få Skolekort?

Skolekort er for elever, der modtager undervisning på folkeskoleniveau og opfylder undervisningsministeriets krav om længde til skole og farlig skolevej. Det er bopælskommunen, der visiterer eleverne til skolekort. Elevens alder er ikke afgørende.

Er du i tvivl om visitationsregler, skal du kontakte din forvaltning.