Sådan bruges de forskellige faner

På siden her kan du læse mere om, hvad du kan bruge de forskellige faner til i MitSkolekort.

Ofte stillede spørgsmål om faner på Mitskolekort.dk
Beskeder

Denne fane er det første du ser, når du logger på MitSkolekort. Her kan du se nyttig info - som f.eks. hvis telefontiden er ændret, driftsforstyrrelser eller andre ting, du skal være opmærksom på.

Det kan også være, at der nu kan bestilles til det nye skoleår eller lignende.

Elevadministration (forklares uddybende i undermenu "om elevadministration")

Elevadministrationssiden er din bestillingsliste. Det du ser her, er "hvordan ser det ud, hvis jeg bestiller et kort/fornyelse af periode nu" . De datoer, du ser, er IKKE startdato og slutdato på et kort, som allerede er bestilt - men datoer på kortet, hvis du bestiller lige nu.

Det er på elevadministrationssiden, du laver ændringer og tilpasninger af alle oplysninger.

Oplysningerne skal være tilpasset, inden du bestiller kortet. Du kan ikke rette i oplysninger på et kort, der er udstedt.

Kortets oplysninger finder du ved at klikke på elevens navn og scrolle ned til "elevens skolekort på rejsekort". Her ser du gyldigheden og zoner for kortet.

Det er også her, du kan bestille erstatningskort og spærre et kort.

OBS:

Zoner, adresse, skolelokation og/eller betaler kan IKKE ændres på et eksisterende kort. Du skal spærre kortet, tilrette oplysningerne og bestille et nyt kort.

Opret elev

Her kan du oprette en elev ad gangen.

Find elev

Her kan du f.eks. fremsøge en elev og finde elevens kortoplysninger, selvom eleven er fraflyttet skolen.

Bestilt kort

Liste over dine bestillinger. Du kan se dato og tid for bestillingen samt fakturanummer, når kort eller periode er faktureret.

Skole og Mine stamdata

Her ser du henholdsvis skolens oplysninger og dine egne oplysninger. OBS du kan ikke selv rette oplysninger der vedrører skolen.

Rapporter og delte rapporter

Her kan du trække rapporter over skolekort. F.eks. kan du lave en rapport over alle elever i indeværende år, se fakturanummer, spærring af kortet og lignende.
Fanen "delte rapporter" benyttes ikke.

Faktura og kreditnota

Du kan se dine faktura, kreditnotaer og rykkere, og om en faktura er betalt. Klik på det blå link for at åbne. Der kan gå cirka 10 dage, fra en faktura er dannet, til den kan ses i MitSkolekort.

En faktura dannes, når et kort er bestilt. Er det en fornyelse, der bestilles til et allerede eksisterende kort, dannes faktura først, når eleven laver check-in og modtager perioden på sit kort.