Om elevadministration

Bemærk, at Elevadminstrationssiden er at betragte som en bestillingsliste.

Herunder gennemgåes de øverste felter på fanen Elevadministration.

Ofte stillede spørgsmål om elevadministrationen på Mitskolekort.dk
År

Det er vigtigt at vælge det rigtige skoleår.

Navn, klasse, fra, til, har/har ikke kort

Dette er søgefelter. Hvis du f.eks. vil fremsøge en elev ved navn "Maria", skriver du Maria i feltet "navn" og trykker "søg".

Vis skjulte elever (0)

Hvis du har skjulte elever (hvis de ikke længere går på skolen eller ikke længere er berettiget til skolekort), vises antal skjulte elever i parantesen. Du kan altid få vist de skjulte elever ved at trykke "vis skjulte elever".

Sorter efter

Du har forskellige sorteringsmuligheder for elevlisten.

Ønsker du eleverne alfabetisk, kan du vælge "navn, stigende".

Folkeskoler med elevadministrationssystem TEA/TABULEX eller KMD har følgende knapper

Er skolen oprettet som Tabulex eller Kmd, har man knappen "importer fra XX". Husk altid, at elever skal markeres til transport i elevadministrationssystemet, inden du kan importere til MitSkolekort.

Har du TeaTabulex, skal markeringen altid være på skoleniveau og ikke fra forvaltningen.


Har du problemer i forhold til TEA/Tabulex eller KMD, er det dem, du skal kontakte.

Privatskoler med manuel oprettelse (der ikke har tea/tabules eller KMD) har følgende knapper

Knappen "Hent elevindlæsningsskabelon" bruges til at oprette elever. Filen skal altid gennems som typen "CSV (semikolonsepareret)".

Knappen "Hent sidste års elever" bruges ved nyt skoleår og til at hente alle elever ind, der var oprettede sidste år. De elever der ikke skal indhentes, kan skjules, inden man henter dem ned.
Knappen "Importer elever fra CSV" bruges til at hente filen ind, som du gemte, da du brugte "Hent elevindlæsningsskabelon".

Knappen "Opret elev" bruges til at oprette en elev enkeltvis fra cpr. registret. Dette kan ikke benyttes ved hemmelig/beskyttet adresse eller ved fiktiv cpr. nummer.

Lige over selve elevlisten - har du disse felter. For at aktiverer felterne skal du altid have markeret eleven først.

OBS! Alle tilretninger skal være lavet INDEN et skolekort bestilles. Oplysninger kan IKKE rettes efterfølgende. Så skal kortet spærres, tilrettes og bestilles nyt.

Mere om markerede elever
Ret zoner for markerede

Her kan du tilrette zoner inden du bestiller et kort. Du kan også gøre det ved at klikke på "boblen" - Rejseområde ud for eleven.

Skjul markerede

Hvis en elev ikke længere skal fremgå af listen kan eleven skjules. Du har ikke slette mulighed.

Ret markerede

Benyttes til at rette klasse, lokation, betaler, startdato og slutdato. Skal gøres inden kortet bestilles

Bestil markerede

Benyttes når alle oplysninger er korrekte og kortet skal bestilles.

Herunder gennemgås overskrifterne på selve listen:

Forskellige overskrifter i Elevadministration
Pil ned, til venstre for elevens navn (kommer først når du har bestilt et kort)

Klikker du på pilen, ses de oplysninger, som er på elevens kort - f.eks. gyldighedsperiode og zoner, samt status på kortet.

Navn

Her ses elevens navn og klasse. Husk altid at sætte klassebetegnelsen på.

OBS: Når du indlæser eleverne til et nyt skoleår, opdateres klasserne ikke. Klassen tilrettes mauelt ved at markere i det lille felt ude til højre for eleven og trykke på knappen "ret markerede" - her får du mulighed for at sætte klassebetegnelsen.

Udstedelsesform

Står der "F" - Har eleven et skolekort i forvejen. Hvis du bestiller, betyder det, at du Fornyer perioden til elevens eksisterende kort. Det er altså ikke et nyt kort, du bestiller.

Står der "RK" - Har eleven ikke et skolekort med identiske oplysninger, som dem du har på bestillingslisten. Hvis du bestiller, bestiller du altså et nyt fysisk kort.

Betaler og produktopsætning

I parantesen ser du, hvilken betaler du har valgt til kortet. Det er meget vigtigt, at der er valgt den korrekte betaler, inden kortet bestilles.

Skolelokation

Hvis flere skoler deler samme skoleid, er det vigtigt, at eleven står med den rette lokation (afdeling). Du kan rette en lokation ved at markere i det lille felt ude til højre. Du skal klikke på "ret markerede", sætte klasse på, vælge den rigtige skolelokation og til sidst trykke "gem".

Fra - til dato og datoen i parentes

Fra og til datoer afspejler gyldighedsdatoer, hvis du bestiller i dag. Det står altså ikke for et eksisterende korts gyldighedsperiode.

Prisen falder løbende, i takt med at der bliver færre uger tilbage på skoleåret. Du vil opleve, at datoen ændrer sig hver dag. Det er fordi, der altid er 8 dages leveringtid på nye fysiske kort og 2 dage for nye perioder.

Datoen i parenten viser, hvilken gyldighedsdato et kort har, hvis du bestiller det. Som udgangspunkt sætter systemet altid slutdato til 30.06, da det er her skoleåret slutter. Men på grund af den prisberegning, der bruges på rejsekortet, kan den reelle slutdato være nogle dage senere. Det er den dato. du ser med grønt i parantesen.

Pris

Du kan se prisen for et kort, inden du bestiller kortet.

Rejseområde

Grøn: Ok klar til bestilling
Rød: Geografi er ikke ok - tjek f.eks. om elevens adresse er korrekt. Ofte kan det være et husnummer, der mangler.
Gul: Du har kun valgt en zone.
Sort: Du har manuelt tilrettet zonerne.

Hvis du har grøn eller sort i flere lag, er det fordi, der er flere rejseruter, du kan vælge.

De zoner, systemet kommer med, er FORSLAG. Det kan sagtens være, at eleven har et andet behov. Du kan til- og fravælge zoner ved at klikke på boblen og i geografibilledet klikke på de zoner, der skal til eller fravælges. De grønne zoner er de "valgte".

Zoner tilrettes inden man bestiller et kort. Når kortet er bestilt kan der IKKE rettes i zoner. Her skal man så spærret, tilrette, bestille nyt

Foto

Denne benyttes ikke af Movia

Lille firkant til afkrydsning ift ændringer, skjul en elev, bestil periode eller kort

Du markerer altid her for at kunne aktiverer felterne ift. rettelse, bestilling o.lign.