Se bestillinger

Du har altid mulighed for at se hvad du har bestilt i MitSkolekort. Klik igennem kasserne herunder og udforsk hvad man kan.

Vigtigt information om bestillinger på MitSkolekort
Se mine bestillinger

Du har flere muligheder:

1: Stå på elevadministration og find eleven. Klik på elevens navn og scroll ned til "Elevens skolekort på rejsekort". Her kan du altid se alt vedrørende kortets gyldighedsperiode, zoner, rejsekortnummer og status på kortet. Når du bestiller et helt nyt kort, vil du få et nyt blåt felt på tværs af skærmen. Linjen nedenuder er oplysningerne på kortet. Når du har bestilt et nyt kort, vil der ikke være noget rejsekortnummer i det blå felt - det kommer inden for et par dage.

For hver gang du laver en fornyelse, kommer der en ny linje under samme rejsekortsnummer. På den måde kan du se, at det er en fornyelse og ikke et nyt kort.

2. Under Fanen "Bestillinger" ser du dine bestillinger. (alle)
Her kan du også se fakturanummer. Ved fornyelser kommer der først fakturanummer, når eleven har checket perioden ind på sit kort. Du kan også se kreditnota-numre, hvis du efterfølgende spærrer et kort, og derfor skal have en tilbagebetaling.

3. For at se alt vedrørende et kort, kan du altid trække en rapport. Husk at vælge det rigtige skoleår og "alle" i feltet kortstatus. Efterfølgende kan det være en fordel at sætte et filter på rapporten i Excel og sorterer alfabetisk efter elevnavn.

Fakturaer og kreditnotaer se mere på side 45 i manualen under "Se skolens fakturaer og kreditnotaer".

Se mere om bestillinger på side 23 under "Se bestillinger".

Er ny periode modtaget

Find eleven på elevadministrationssiden

Klik på elevens navn
Scrol ned, til du kommer til "elevens skolekort på Rejsekort".

Her kan du se status på kortet:
Bestilt: Når du har bestilt en periode, vil der stå "bestilt".
Under produktion: Dette ændrer sig til "under produktion", når perioden er klar, til at eleven kan lave check-in. Dette plejer at ske dagen efter bestilligen.
Udstedt: Når eleven har modtaget periode vil status være "udstedt".
Annuleret: Hvis der står "annulleret", er det fordi, eleven ikke inden for 30 dage har lavet et check-in. Systemet ligger automatisk perioden ud igen i endnu 30 dage, og afventer check-in. Hvis eleven stadig ikke har lavet check-in, annulleres denne periode også. Systemet ligger ikke flere perioder ud automatisk, så du skal selv bestille en ny periode herefter.

OBS: Så længe en periode ikke er checket-in og modtaget på kortet, er der ingen betaling.Du modtager ikke en faktura, før eleven laver check-in og modtager perioden på sit kort.

Der må IKKE laves midlertidigt kort, da der ikke er betaling for kortet.

Se mere om rapporter over modtaget perioder på side 54 i manualen. 

Kontakt Skolekort

Hvis du har læst alle spørgsmålene og informationen igennem, og du ikke fandt svar på hvad du søgte, kan du kontakte Skolekort her. 

Kontakt Skolekort om bestilling af skolekort