Bestilling

Elevadministrationssiden er din bestillingsliste. De oplysninger, du ser her, er ikke elevens start og slut dato på et eksisterende kort, men "start og slut dato, hvis du bestiller et ny kort eller en fornyelse af periode, idag - uden at redigere i oplysningerne".

Det er på elevadministrationssiden, du laver ændringer og tilpasninger af oplysninger.

Oplysningerne skal være rigtige, inden du bestiller kortet. Du kan ikke rette i oplysninger på et kort, der er bestilt.

Kortets oplysninger finder du ved at klikke på elevens navn og scrolle ned til "elevens skolekort på rejsekort". Her ser du gyldigheden og zoner for kortet. Kortet er gyldigt, når man er inden for dato-intervallet. Dertil skal status på kortet stå som "udstedt".

Status på kortet:
"Udstedt": Kortet er aktivt og klar til brug (hvis gyldighedsdato er trådt ikraft)
"Under produktion": Der er bestilt en ny periode til det eksisterende kort, perioden er IKKE modtaget på kortet. Eleven skal lave check in på rejsekortudstyr.
"Annulleret": Der er ingen gyldig periode på kortet