DOT er et interessentskab (I/S) som er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia i henhold til Lov om trafikselskaber, afsnit 7. Selskabet styres i henhold til vedtægterne.

Navn og adresse

DOT – Din offentlige Transport I/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

CVR nummer: 38181793
EAN nummer: 5790002336966