Interessentskabet er selskabets øverste myndighed og udgøres af de administrerende direktører for DSB, Metroselskabet og Movia.

Interessentskabet mødes to gange årligt. På interessentskabsmøderne besluttes DOTs overordnede retningslinjer, der behandles indstillinger fra bestyrelsen og godkendes budgetter, regnskab og aktivitetsplaner.