DOT-grupperne har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og implementere tværgående aktiviteter, som vil gøre det nemmere at være passager i den offentlige transport, i henhold til DOTs strategi.

Alle tre selskaber er repræsenteret i DOT-grupperne med medarbejdere som har faglig ekspertise på de relevante områder.

DOT grupperne vurderer og prioriterer mulige aktiviteter, sammensætter projektgrupper på tværs af selskaberne, og sikrer at de enkelte tiltag gennemføres inden for den aftalte tid og budget. Når DOT-grupperne har afsluttet en aktivitet overdrages den til DOT sekretariatet som herefter forestår den daglige drift.