DOTs daglige drift varetages af et mindre uafhængigt sekretariat som har tre primære opgaver.

  1. At understøtte effektive processer i DOT-grupper og bestyrelse ved at planlægge mødeaktiviteter, sikre relevant mødemateriale, udarbejde dagsordener og referater samt følge op på beslutninger. Sekretariatet sikrer ligeledes koordination på tværs af DOT grupper.
  2. At være ansvarlig for selskabets driftsaktiviteter. Sekretariatet sikrer, at DOTs platforme virker tilfredsstillende og er tilgængelig for passagerer og selskaber, og er ansvarlig for kontraktstyring, fejlretning og løbende forbedringer.
  3. At håndtere alle forhold vedr. administrationen af selskabet.

Sekretariatet består af fem medarbejdere og ledes af sekretariatschefen.