Bestyrelsen har det overordnede ansvar for DOT. Den sætter selskabets strategiske rammer og sikrer fremdrift i henhold til strategien.

Bestyrelsen er det øverste besluttende organ for selskabets daglige drift. Den følger op på aktiviteter og målsætninger, godkender indstillinger fra DOT-grupperne og træffer beslutninger af væsentlig betydning for selskabet.

Bestyrelsen udgøres af direktører fra DSB, Metroselskabet og Movia, og mødes 8-10 gange årligt.