DOT er organiseret som et interessentskab (I/S) som er ejet med lige store andele af DSB, Movia og Metroselskabet.

Organiseringen af DOT afspejler strategiens pejlemærker. Hvert pejlemærke er tilknyttet en DOT-gruppe som har hovedansvaret for at planlægge og implementere aktiviteter i henhold til strategien.

DOT-grupperne har ansvaret for at tilrettelægge, udvikle og implementere de fælles aktiviteter i DOT på hver deres faglige område. DOT-grupperne har deltagelse af relevante medarbejdere fra DSB, Metroselskabet og Movia.

Når en aktivitet er gennemført, overdrages den til DOT-sekretariatet, som herefter forestår den daglige drift på vegne af selskaberne.

Figur der viser DOTs organisation (klik for at åbne i et nyt vindue)