DOT gennemfører løbende aktiviteter som forbedrer forholdene for passagererne i den offentlige transport. Der fokuseres på såvel nye aktiviteter som løbende forbedringer af allerede eksisterende tiltag.

Mange af DOTs tiltag er synlige over for passagererne i det offentlige rum, mens andre aktiviteter udføres internt i trafikselskaberne og indirekte kommer passagererne til gode, fx i form af forbedret koordinering på tværs af selskaberne, som muliggør mere præcis og relevant trafikinformation.

Eksempler på DOT tiltag er

  • Etablering af hjemmesiden dinoffentligetransport.dk, som giver en fælles indgang til den offentlige transport på Sjælland, hvor passagererne kan finde informationer og svar, søge på transportmuligheder og meget andet.
  • Etablering af en DOT Facebookside som ligeledes udgør en fælles kontaktflade til den offentlige transport, hvor brugerne har mulighed for at stille spørgsmål til den samlede offentlige transport.
  • Udarbejdelse og vedligehold at et fælles trafikinformationskoncept, hvor DSB, Metro og Movia har aftalt fælles sprogbrug og visning af trafikinfrmation på skilte og skærme, som er nemt at forstå og hurtigt at afkode for passagererne.
  • Opsætning af skilte og skærme på trafikale knudepunkter som gør det nemmere for passagererne at skifte mellem bus, tog og metro.
  • Etablering af en tværorganisatorisk trafikinformationsplatform som systematiserer informationsdeling mellem selskabernes trafikinformationsafdelinger, og som muliggør information om tilknytningsforbindelser med andre transportformer.
  • Udvikling og vedligeholdelse af DOT apps til køb og fornyelse af billetter og periodekort.
  • Udarbejdelse af fælles rejseregler på tværs af transportformer
  • Udarbejdelse at et visuelt udtryk for DOT som medvirker til at passagererne oplever en ensartet kommunikationsindsats uanset om der er tale om information om bus, tog eller metro.