Handelsbetingelser for City Pass

Version 1.2, 23. maj 2018

In English

City Pass er billetter til bus, tog og Metro, som købes på www.citypass.dk og leveres på mobiltelefonen som SMS. Billetten er gyldig i zone 1-4 i Hovedstadsområdet og kan købes med enten 24, 48, 72 eller 120 timers gyldighed.

City Pass udbydes af Din Offentlige Transport (DOT) og er ejet af DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR nr. 25050053. DOT er et samarbejde mellem trafikselskaberne DSB, Movia og Metroselskabet. Samarbejdet mellem DOT og DSB betyder, at dit køb af billet foretages hos DSB og ikke DOT, og DSB er derfor dataansvarlig.

Behandling af dine personoplysninger 

Når du køber en City Pass billet via www.citypass.dk, indsamler DSB oplysninger om dig og din rejse med det formål at kunne foretage salget af billetten. Vi indsamler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for, at vi kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, herunder opkræve betaling, føre kontrol af billet under din rejse og servicere dig ved henvendelse til kundeservice.

Disse data indsamler vi

Følgende personoplysninger behandles af DSB ved udstedelse af en City Pass billet: Telefonnummer, e-mail-adresse, land, dit teleselskab og betalingskortsoplysninger. Derudover gemmer vi din købshistorik i form af billet- og ordrenummer, gyldigheden på den købte billet samt transaktionsnummer.

Oplysningerne indsamles med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Dine oplysninger gemmes af DSB og DSB’s databehandlere i løbende år plus 5 år, fra dit køb er foretaget, da DSB er omfattet af bogføringsloven, herunder reglerne om opbevaring af bogføringsmateriale.

Når du betaler med betalingskort, registreres oplysninger om dit betalingskort kun hos DIBS Payment Services A/S, som er DSB’s leverandør af betalingsløsninger. Alle overførsler af betalingskorttransaktioner sker krypteret og i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af betalingskortudbyderne.

Databehandlere og videregivelse

Oplysninger, som indsamles og behandles af DSB, opbevares dels hos DSB, dels hos DSB’s leverandører af databehandling (herefter kaldet ”databehandlere”). DSB benytter ikke databehandlere, som overfører data til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

Dine oplysninger videregives til Metroselskabet, Metro Service, Movia og DOT med det formål, at de kan behandle dit køb, herunder føre kontrol af billet under din rejse og servicere dig ved henvendelse til kundeservice. Herudover videregives dine transaktions- og bankoplysninger til Nets, Handelsbanken eller dit teleselskab, da disse formidler din betaling af den købte billet.

Hvis du ønsker at vide mere

Hvis du ønsker at få uddybet, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du læse mere på https://dsb.dk/privatlivspolitik

Gyldighed

City Pass er gyldig til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og Metro inden for gyldighedstiden og gyldighedsområdet (zone 1-4).

City Pass er gyldig fra det tidspunkt, der er registreret på din billet, og kun på det telefonnummer, hvortil den er købt. Mobilbilletten skal være modtaget før påstigning. Stiger du på bus, tog eller Metro, før du har modtaget mobilbilletten, rejser du uden gyldig rejsehjemmel.

Du vil modtage billetten som SMS og kvitteringen via e-mail. Hvis du ved en fejl ikke modtager SMS’en, kan du benytte e-mail kvitteringen som gyldig billet, hvis den vises på den telefon og telefonnummer, som City Pass er købt til.

Hvis du skifter den telefon, hvorpå dit City Pass er gemt, men bevarer dit telefonnummer, kan du bede et af trafikselskabernes kundecentre (DOT) om at overføre dit City Pass til din nye telefon. Hvis du skifter telefonnummer, mister du City Pass gemt på dit gamle telefonnummer.

Såfremt du mister din enhed, hvis den løber tør for strøm, eller du på anden måde ikke er i stand til at vise din mobilbillet, rejser du uden gyldig rejsehjemmel og må påregne at skulle betale en kontrolafgift.

Kopiering, ændring eller videresendelse af mobilbilletter er ikke tilladt. Det er strafbart at rejse på billetter, der er kopierede eller forfalskede.

Sidste påstigning skal ske, inden mobilbilletten udløber. Herefter er mobilbilletten gyldig til, at du kan fortsætte rejsen inden for gyldighedsområdet, men ikke skifte til anden bus, tog eller Metro.

Kontrol

City Pass skal vises til chaufføren ved indstigning i bussen og til kontrolpersonale på forlangende. Billetten skal vises med de 4 kodelinjer synlige. Mobilbillettens gyldighed skal kunne verificeres ved at kontrolpersonalet scanner billetten, sender en kontrolbesked eller foretager kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil billetten er bestilt. Derfor skal du selv sikre, at din enhed er i en stand, hvor dette er muligt. Vær opmærksom på, at en revnet skærm kan forhindre scanning af billetten.

Betalingsmåder/Betalingskort

City Pass kan købes på www.citypass.dk med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro. Betalingen bliver trukket via dit betalingskort, når billetten er leveret til din telefon.  

DOT/DSB anvender DIBS Payment Services, hvilket sikrer, at din betaling er sikker og certificeret af Nets. For Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro er der tilføjet et ekstra sikkerhedstrin i betalingsforløbet i form af 3D Secure, så dit betalingskort ikke kan blive misbrugt af andre. For Dankort og Visa-Dankort anvendes Dankort Secured by Nets. På www.dibs.dk kan du læse om sikker betaling. For yderligere information vedrørende betaling via internettet henviser vi til www.forbrug.dk.

Kvittering

Du modtager en kvittering på den e-mail, du oplyser under bestillingen af City Pass.

Tilbagebetaling

City Pass kan ikke ombyttes, ændres eller tilbagebetales. Dog kan mobilbilletter, der er købt på www.citypass.dk før den dag, de skal bruges, annulleres ved henvendelse til et af trafikselskabernes kundecentre senest 24 timer før gyldighedens start. I særlige tilfælde kan mobilbilletter tilbagebetales, hvis de ikke har været benyttet, f.eks. ved fejl eller afbrydelser hos trafikselskaberne eller hos teleoperatørerne. Tilbagebetaling kan kun ske fra et af trafikselskabernes kundecentre. Læs mere her

Gebyr

Der er intet gebyr ved køb af City Pass.

Brugerundersøgelser

På vegne af DOT kan DSB, Metroselskabet eller Movia efter dit køb af billet kontakte dig via e-mail i forbindelse med besvarelse af en bruger- og tilfredshedsundersøgelse.

Forbehold

Der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer samt trykfejl. 

Fortrydelsesret

Ved køb af City Pass gælder der ikke 14 dages fortrydelsesret. For yderligere information henviser vi til Forbrugerstyrelsen på www.forbrug.dk. 

Henvendelse

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer skal du kontakte:

Din Offentlige Transport
Tlf. 70 15 70 00
www.dinoffentligetransport.dk

Selskaberne under Din Offentlige Transport er alle tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Er du ikke tilfreds med en afgørelse truffet af et af selskaberne, har du derfor mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby (www.abtm.dk).