SMS 1250 - Information om behandling af personoplysninger

Ifølge lovgivningen om personoplysninger skal vi give dig en række informationer. Dem finder du her:

Dataansvarlig – kontaktoplysninger

Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig når du bruger servicen SMS 1250. Her er vores kontaktoplysninger:

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

CVR: 29 89 65 69

Telefon: 36 13 14 00

Mail til generelle henvendelser: movia@moviatrafik.dk

Mail til henvendelser vedrørende persondata: persondata@moviatrafik.dk

Website: www.dinoffentligetransport.dk

Vores Databeskyttelsesrådgiver

Du er også velkommen til at kontakte Movias Databeskyttelsesrådgiver:

​Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefon 72 27 30 02

E-mail: dpo.moviatrafik@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Levering af vores service SMS 1250, som du har bedt om.

Vores retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1 b) (nødvendig for at opfylde vores aftale med dig om levering af tjenesten)

Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig; telefonnummer, oplysning om det stoppested du har indtastet.

Modtagere af dine oplysninger

Vi deler ikke dine oplysninger med andre. Vi bruger dog en underleverandør (databehandler) til at levere vores service. De handler kun efter vores instruks.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne

Vi vil opbevare dine oplysninger indtil vi har leveret vores tjeneste (svar på din SMS). Umiddelbart herefter slettes de.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk