Privatlivspolitik for hjemmeside

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan DOT – Din Offentlige Transport I/S ("DOT" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Deling af personoplysninger
 4. Samtykke
 5. Sletning af personoplysninger
 6. Cookies
 7. Sikkerhed
 8. Dine rettigheder
 9. Links til andre hjemmesider mv.
 10. Ændringer af privatlivspolitikken
 11. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

De personoplysninger, som indsamles, kan fx omfatte:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger
 • Fødselsdato
 • Købshistorik
 • Nuværende jobsituation
 • Foto
 • IP-adresse

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Lovhjemlet administration af ydelser og services rettet til dig som kunde

DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne. Vi vil i den sammenhæng behandle personoplysninger om dig som led i vores koordination og facilitering af aktiviteter henhørende under DSB, Movia og Metroselskabet.

Hvis du er kunde (forbruger eller erhvervskunde), leverandør eller samarbejdspartner i relation til DOT eller DSB, Movia eller Metroselskabet, vil vi håndtere dine personoplysninger (fx navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og kontooplysninger) med henblik på at administrere kundeforholdet/forretningsforholdet samt for at kunne opfylde afta-ler indgået mellem dig og DOT eller DSB, Movia eller Metroselskabet.

Vi vil eksempelvis behandle dine personoplysninger som led i kundeservice, trafikinformationsservice, kommunikation samt administration af priser og billetsalg via DOTs webshop.

Håndtering af reklamationer

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din reklamation for at fastslå, om du har et retskrav på baggrund af din reklamation. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen.

Markedsføring af DOT samt DSB, Movia og Metroselskabet

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime og lovhjemlede opgave i at markedsføre DOT samt DSB, Movia og Metroselskabet, udvikle eksisterende samt nye services og produkter samt foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter.

Kommunikation

Når du udfylder kontaktformularer eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er i dette tilfælde opfyldelse af anmodninger modtaget af dig.

Brug af hjemmeside

DOT fører statistik over, hvilke områder af hjemmesiden vores brugere besøger, samt hvil-ke produkter/ydelser der er brugernes foretrukne. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til DOT. Nedenfor er oplyst specifikke databehandlere og tredjeparter, som vi anvender:

DSB
Tlf. 7013 1415
Mail: kundehenv@dsb.dk  
DSB’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:
Mail: DPO@dsb.dk
Se DSBs privatlivspolitik

Movia
Tlf: 3613 1400
Mail: movia@moviatrafik.dk
Se Movias privatlivspolitik

Metroselskabet
Tlf: 3311 1700
Mail: m@m.dk
Se Metroselskabets privatlivspolitik

Lokaltog
Tlf: 7020 0054
Mail: post@lokaltog.dk
Se Lokaltogs privatlivspolitik

Rejseplanen
Mail: mail@rejseplanen.dk
Se Rejseplanens privatlivspolitik

Kruso
Tlf: 3336 4444
Mail: info@kruso.dk

Cludo
Tlf: 3529 4680
Mail: privacy@cludo.com

Cludo underdatabehandler:

 • Amazon Webservices Inc. (Tyskland)
 • Salesforce (EU)
 • Zendesk (USA og EU)
 • Dropbox (USA)
 • Customer.IO (California, Washington, Colorado og Massachusetts, USA)
 • Xero (USA)
 • Google Analytics (USA)

Unwire
Tlf: 3393 1434
Mail: customerservice@unwire.dk

Siteimprove
Tlf. 3336 9350

Siteimprove underdatabehandler:

 • Interxion (Danmark)
 • Amazon Webservices Inc. (Tyskland)

 

DOT videregiver informationer til DSB, Movia eller Metroselskabet, når DOT modtager henvendelser, der vedrører det enkelte trafikselskabs ressortområde. Fx videregives henvendelser vedrørende busser til behandling hos Movia, og henvendelser vedrørende S-tog til DSB.

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i eller som følge af opfyldelsen af DOTs lovhjemlede pligter.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). Dit samtykke for brug af cookies kan ændres eller tilbagekaldes her.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

5. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

6. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 ovenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er defineret i vores cookiepolitik.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi uden ugrundet ophold slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os på dpo@dinoffentligetransport.dk

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

9. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Undgå så vidt muligt at sende personlige eller følsomme oplysninger via mail. Kontakt os, hvis du har brug for at sende denne type oplysninger.

DOT – Din Offentlige Transport I/S
CVR-nr.: 38181793
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Mail: dpo@dinoffentligetransport.dk

Version 1.2, 18. september 2020