Privatlivspolitik for Facebook

Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

Denne privatlivspolitik gælder for Din Offentlige Transport I/S, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby (”DOT”), og Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger DOTs Facebookside (”Facebooksiden”).

Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

DOT og Facebook er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger.

DOTs selskabsoplysninger er:
DOT - Din Offentlige Transport I/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR-nummer 38 18 17 93

Facebooks selskabsoplysninger er:
Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
CVR-nummer: 462932


DOT følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar, og DOT forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen.


Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde her.

Hvilke personoplysninger indsamles på Facebook?

Alt afhængigt af din adfærd på Facebooksiden kan DOT modtage følgende personoplysninger om dig, som Facebook stiller til rådighed for DOT:

 • Om du ”synes godt om” eller følger Facebooksiden.
 • Kommentarer som du efterlader på Facebooksiden.
 • Korrespondance med dig igennem chatfunktionen eller Messenger


Facebook anvender Facebook Indblik på Facebooksiden for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.


For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik, som du kan finde her.

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

DOT anvender også dine personoplysninger til at forbedre DOTs produkter, forbedre Facebooksiden og for at foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte DOTs services og produkter, herunder på baggrund af din feedback og tilbagemeldinger. DOT bruger i den forbindelse aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb, og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit reklamesystem og for at give DOT statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden med henblik på at reklamere og tilpasse aktiviteterne på Facebooksiden. Via cookies får Facebook og DOT således kendskab til, om du ”liker” Facebooksiden, og benytter Facebooksidens applikationer, så Facebook og DOT kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

Hvad er det juridiske grundlag for databehandling?

DOT behandler dine personoplysninger for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse og for at udføre en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som DOT som dataansvarlig har fået pålagt for at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For mere information omkring Facebooks juridiske grundlag for databehandling henvises der til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”, som du kan finde her.

Hvem modtager mine personoplysninger?

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjeparter. Nedenfor er oplyst specifikke samarbejdspartnere, som kan modtage de oplysninger, som du giver os på vores Facebookside:

DSB
Tlf. 70 13 14 15
Mail: kundehenv@dsb.dk  

Movia
Tlf: 36 13 14 00
Mail: movia@moviatrafik.dk

Metroselskabet
Tlf: 33 11 17 00
Mail: m@m.dk

Lokaltog
Tlf: 70 20 00 54
Mail: post@lokaltog.dk


Facebook kan blandt andet dele oplysninger med følgende kategorier af modtagere: 

 • Internt i Facebook-virksomhederne.
 • Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester.
 • Annoncører.
 • Andre personer, der anvender Facebooksiden.
 • Målingspartnere.
 • Forskere og akademikere.

For mere information omkring, hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks privatlivspolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Dine oplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA. Facebook er certificeret under EU-US Privacy Shield ordningen og er dermed pålagt at følge de til enhver tid gældende standarder i europæisk databeskyttelsesret. Du kan finde mere information under punktet ”Hvordan behandler og flytter vi data som en del af vores globale tjenester?” i Facebooks privatlivspolitik.

Se Facebooks privatlivspolitik her.

Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

 1. Vi har adgang til dine offentlige opslag på Facebook og dine henvendelser til os. Derudover har vi adgang til information om, hvorvidt du følger eller ”synes godt om” DOTs side. Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som DOT og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som Facebook behandler om dig, vil du nemt og hurtigt kunne få adgang hertil fra din Facebook-profil ved at benytte de værktøjer, som Facebook stiller til rådighed til dette formål, herunder ”Download dine oplysninger” og ”Aktivitetslog”.
 2. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.
 3. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger.
 4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 5. Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du er Facebookbruger, har du mulighed for at ændre dine private indstillinger for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet, når du besøger og anvender Facebooksiden.

Se følgende links for at ændre dine indstillinger:

https://www.facebook.com/ads/preferences  

https://www.facebook.com/settings

Hvem skal jeg kontakte?

De aftaler, som DOT har indgået med Facebook og Facebooks generelle set-up, tilsiger, at hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte Facebook. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Hvis du imidlertid mener, at DOT kan imødekomme din anmodning, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse DOTs generelle privatlivspolitik på DOTs hjemmeside for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger og for at se DOTs kontaktoplysninger.  
 
Se DOTs generelle privatlivspolitik her.

Du kan besøge Facebooks generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger her.