Privatlivspolitik for DOT webshop

DOT Webshop drives af Trafikselskabet Movia for DOT – Din Offentlige Transport I/S.

Dataansvarlige - kontaktoplysninger

DOT og Movia er i fællesskab dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger, når du handler på DOT Webshop. Vi har indgået aftale om vores fælles dataansvar.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du venligst kontakte Movia.

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR-nr. 29896569
Telefon: 36 13 14 00
E-mail: movia@moviatrafik.dk

Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Langelinie Allé 35
2100 København Ø
CVR nr.: 3853 8071
Telefon 72 27 30 02
E-mail: dpo.moviatrafik@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia

DOT – Din Offentlige Transport I/S

Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR-nr. 38181793
E-mail: mail@dinoffentligetransport.dk
Telefon (DOT Kundeservice): 70 15 70 00


Formål og behandlingsgrundlag

Når du køber et produkt i DOT Webshop, indsamler og behandler vi oplysninger om dig.
Oplysningerne er nødvendige for at vi kan;

 • behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, samt opkræve betaling m.v.
 • kontrollere, at du er berettiget til at rejse med en bestemt kundetype, f.eks. som alderspensionist / førtidspensionist / førtidspensionist i beskyttet beskæftigelse
 • besvare henvendelser/klager fra dig vedrørende dit køb og opbevare korrespondance med dig i vores journalsystem
 • opbevare dokumentation af hensyn til bogføringsreglerne

Vores behandlingsgrundlag er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b) (for at opfylde en aftale med dig) 
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c) (overholdelse af vores pligt til at opbevare bogføringsmateriale, pligt til journalisering af korrespondance samt aflevering af materiale til arkiv iht. arkivloven
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e) (nødvendig for at varetage en opgave i samfundets interesse eller som led i offentlig myndighedsudøvelse). 
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (CPR-nummer)

Disse data behandler vi

Vi kan behandle følgende personoplysninger, når du handler på DOT Webshop:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, leveringsadresse, reference, billede, købshistorik, zoner og gyldighedsperiode for købte produkter. Ved køb og fornyelse af pensionistkort desuden; CPR-nummer, stamkortnummer, pensionistgruppe og -type samt uploadet dokumentation for visse pensionister. Ved køb af særbillet til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse desuden; bekræftelse på at ansøgeren er i beskyttet beskæftigelse.

Hvis du handler som offentlig eller erhvervskunde desuden; Navn på kontaktperson, virksomhed/organisation, CVR-nummer, brugernavn og adgangskode.

Oplysning om det betalingskort, du bruger indtastes direkte på en krypteret betalingsside hos DIBS Payment Services A/S for at gennemføre din betaling. Vi har derfor ikke selv adgang til dine kortoplysninger. Alle overførsler af betalingskorttransaktioner sker krypteret og i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af betalingskortudbyderne.

For oplysning om hvilke oplysninger vi behandler, når du bruger vores hjemmeside, www.dinoffentligetransport.dk, se vores cookiepolitik her.

Hvor kommer oplysningerne fra

Hovedparten af de oplysninger, vi behandler, er nogle du selv giver os, når du køber billetter eller kort.

Ved køb og fornyelse af pensionistkort, skal du bruge NemID eller MitID. Dette behandles hos CPR-registeret og Udbetaling Danmark, ingen personer i DOT og Movia har adgang til dit CPR-nummer. Dit CPR-nummer gemmes i din browsersession indtil den udløber.

En session er betegnet ved at hjemmesiden genkender dit besøg ved hjælp af en cookie, som sikrer at dine data kan behandles i forbindelse med dit køb i DOT webshop. Dine persondata gemmes ikke i denne forbindelse. Sessionen udløber efter 20 minutter inaktivitet.

I forbindelse med brug af NemID og MitID modtager vi oplysning om navn, fødselsdato, adresse (hvis du ikke har hemmelig adresse), NemID-nummer eller MitID brugernummer og et personligt identifikationsnummer.

Læs mere om behandling af oplysninger i forbindelse med brug af NemID hos Nets DanID: https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/persondata/

Læs mere om behandling af oplysninger i forbindelse med brug af MitID på mitid.dk: https://www.mitid.dk/juridisk/privatlivspolitik/

Oplysning om status som førtidspensionist (gruppe og type) behandles via automatisk opslag i Udbetaling Danmarks systemer, når du er logget ind med NemID og MitID.

Databehandlere og modtagere

Oplysningerne opbevares af Movia og DOT og hos vores IT-leverandører, som er underlagt en databehandleraftale, og som alene handler efter vores instruks.

I enkelte tilfælde har vi behov for at videregive nogle af dine oplysninger til andre.
Oplysning om dit betalingskort videregives direkte til DIBS Payment Services A/S som sørger for at gennemføre betalingen.

Data fra DOT Webshop kan videregives til DSB, Movia eller Metroselskabet, hvis det er nødvendigt i forbindelse med selvstændig sagsbehandling ved henvendelser fra dig i forbindelse med offentlig transport, herunder til behandling af sager vedrørende kontrolafgifter udstedt af det enkelte selskab.

Hvis du skylder penge i forbindelse med køb i DOT Webshop, som ikke betales, skal Movia sende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, og dine personoplysninger vil derfor blive videregivet til Gældsstyrelsen.

Opbevaringstid

Oplysninger om køb og fornyelse af rejsehjemmel opbevares i løbende år + 3 år, da vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale, og så vi kan besvare henvendelser fra dig. Krav der er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen ud over denne periode, kan dog opbevares i længere tid.

Data om pensionistgruppe og -type samt din beregnede alder opbevares i 1000 dage.
Korrespondance og andet med dig opbevares i vores journalsystemer og slettes tidligst, når dette er afleveret til Rigsarkivet i henhold til arkivlovens regler.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt.

 • Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Version 1.2, 25. november 2021