Flere skal transportere sig sammen

DOTs 2023-strategi

DSB, Metroselskabet og Movia har en fælles ambition om at udvikle god sammenhæng i den kollektive transport på tværs af transportformer med kunderne i centrum. Arbejdet med de kundevendte aktiviteter i DOT er en afgørende og strategisk fælles forudsætning for at kunne indfri denne ambition.

70 pct. af den kollektive transport afvikles i DOTs område, og dagligt foretages der knap 1 mio. rejser med bus, tog og metro. Befolkningstilvæksten har været stigende de seneste mange år og vil fortsat stige betragteligt frem til 2030.

Når vi bliver flere, stiger behovet for mobilitet. Hvis det skal lykkes at indfri Danmarks ambitiøse klimamål, skal det stigende transportbehov i DOTs område løftes bæredygtigt og miljørigtigt. Det forudsætter, at flere vælger at transportere sig sammen.

I DOT er vi derfor optaget af at sikre, at den offentlige transport kan geares til at tiltrække sin del af kundevæksten. Afsættet for vækst er at mindske afstanden mellem den service, den offentlige transport kan levere, og kundernes efterspørgsel.

DOTs halvårlige kundeundersøgelser viser, at kunderne efterspørger trafikinformation, de kan stole på, mere sammenhæng i togenes og bussernes køreplaner, at det bliver nemmere at finde den rigtige billet, og at billetprisen harmonerer bedre med kvaliteten af den ydelse, kunderne synes, de får. Tilsvarende oplever mange kunder, at det er uforholdsmæssigt vanskeligt at forny eller lave ændringer til deres rejsekort.

For at reducere kundebarrierer og skabe grundlag for vækst og mersalg i den kollektive transport fokuseres DOTs strategi derfor på fem pejlemærker. Pejlemærkerne understøtter DOTs mission og vision og skal føre til konkrete resultater på de områder, som er af størst betydning for kunderne – og som derfor også er centrale for DSB, Metroselskabet og Movia at løfte i fællesskab.

  1. Kunderne efterspørger trafikinformation, de kan stole på. DOT skal give bedre trafikinformation – særligt ved driftsforstyrrelser – og bygge bro på tværs af organiseringen i den kollektive transport.
  2. Kunderne skal opleve, at det er problemløst at skifte mellem bus og tog. DOT skal sikre gode skift – så det bliver en god oplevelse af skifte mellem alle transportformer.
  3. Kunderne efterspørger, at bussen venter, når toget kører ind på perronen. DOT skal arbejde for at etablere korrespondancegaranti – så sidste bus kan vente på sidste tog i udvalgte geografiske områder, på udvalgte tider af døgnet eller på udvalgte skiftesteder.
  4. Kunderne skal opleve, at det er nemt at vælge mellem billettyper. DOT skal derfor sikre priser og billetter, som er til at forstå for kunderne – så det bliver nemmere at købe den kollektive transportservice.
  5. Kunderne skal opleve, at de kan købe det produkt, de har brug for. DOT skal arbejde strategisk med prissætning – så den kollektive transport har de rigtige produkter til den rigtige pris og kan følge med udviklingen i kundernes transportbehov.

DOT er allerede nået langt. Alle kundevendte KPIer, der måles på hvert halve år, er steget siden 2017, og et benchmark af sammenhængen på tværs af transportformer i forhold til en række andre europæiske storbyer som London, Paris, Oslo og Stockholm viser, at vi på Sjælland er længst fremme med sammenhængen på tværs. De kommende år vil DOT udvikle denne sammenhæng endnu mere. Benchmark er gengivet i strategien, som kan læses i sin helhed her.

Læs DOT Strategi for 2020-2023