Formål

DOT - Din Offentlige Transport - er et samarbejde mellem DSB, Metro og Movia, som har til formål at gøre det nemt at være passager i den offentlige transport på Sjælland og øerne.

Igennem DOT koordinerer DSB, Metro og Movia sine passagerrettede aktiviteter, herunder billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring og kommunikation mv.

Det styrkede samarbejde omkring selskabernes passagerrettede aktiviteter skal sikre sammenhæng og integration på tværs af transportformer, produkter og services, og vil medvirke til fortsat at gøre den offentlige transport til et attraktivt valg for passagererne.

DOT er ikke en driftsorganisation, og har dermed ikke til formål at være ansvarlig for afviklingen af den offentlige transport. Ansvaret for drift, sikkerhed og personale mv. håndteres fortsat bedst i de enkelte trafikselskaber.

Interessentskabet er oprettet i henhold til § 7, stk. 3, i lov om trafikselskaber som formuleret ved lov nr. 745 af 25. juni 2014, og er styret i henhold til selskabets vedtægter.

Link til lov om trafikselskaber