Hvad betyder zoneændringerne i januar 2019 for dig som pendler?

Fra den 20. januar 2019 justerer vi nogle af zonerne for at gøre rejsen med bus, tog og metro mere enkel i fremtiden. Det kan for dig som pendler betyde, at du vil skulle tilføje en ekstra zone på dit pendlerkort, hvis du rejser i et af de berørte områder.

  • Har du et Rejsekort pendlerkort eller pendler kombi er det derfor vigtigt, at du ved næste fornyelse af dit pendlerkort opdaterer dine zoner. For at få ændringen i gyldighedszoner aktiveret på dit pendlerkort, skal du, når din nuværende periode udløber, bestille en ny periode. Du kan sagtens genbruge dit fysiske kort, men du skal bestille en ny periode på dit pendlerkort og trykke på ’Bestil Periode’ på selvbetjeningen på www.rejsekort.dk. Hvis du har en fornyelsesaftale, skal du stoppe denne. Når din nuværende pendlerperiode er udløbet, og du har købt et nyt pendlerkort, kan du genoprette din fornyelsesaftale.
  • Har du et mobilpendlerkort, vil du ved næste køb skulle fremsøge din rejse igen og købe de zoner, du har behov for.

Bemærk: Det er ikke alle stationer/stoppesteder, som ligger på en zonegrænse, som justeres til januar. Vi har valgt at justere de største steder, det er derfor kun de steder, som er beskrevet her, der ændres

Husk Pendler Rejsetidsgaranti og Glemt Kort service

Hvis du er med i Pendler Rejsetidsgaranti eller Glemt Kort service (via DSB Plus), skal du altid huske at opdatere din profil med det nye stamkortnummer, som du får, hvis du tilføjer en ekstra zone eller ændrer dit pendlerkort. Disse services vil ikke automatisk blive opdateret. Hvis du har dit pendlerkort på rejsekort, så er det rejsekortnummeret, der benyttes som stamkortnummer.

Læs mere om Pendler Rejsetidsgaranti

Læs mere om "Glemt Kort Services" på www.dsb.dk/dsbplus

Hvad betyder det for dig
Pendler du til og fra Ballerup

Zonegrænsen omkring Ballerup ændres så Ballerup station ikke længere ligger på zonegrænse 42/53 men i zone 42. Derfor vil pendlere fra og til Ballerup station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 53, blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 42.

Så pendler du i området omkring Ballerup station skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 42, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Gentofte

Zonegrænsen omkring Gentofte ændres så Gentofte station ikke længere ligger på zonegrænse 30/31/40/41 men i zone 30. Derfor vil pendlere fra og til Gentofte station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 31/40/41 blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 30.

Så pendler du i området omkring Gentofte station skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 30, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Frederiksberg

Zonegrænsen på Frederiksberg ændres så Frederiksberg station ikke længere ligger på zonegrænse 1/2 men i zone 2. Derfor vil pendlere fra og til Frederiksberg station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 1 blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 2. Dette gælder alene pendlere mellem Frederiksberg station og zone 3 og 4.

Så pendler du på Frederiksberg skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 2, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra områderne Nørrebro, Østerbro eller Frederiksberg

Grænsen mellem zone 1 og 2 ændres til fremadrettet at ligge på indersiden af Jagtvej/Falkoner Alle (tidligere på ydersiden). Derfor vil pendlere fra og til de busstoppesteder på Nørrebro, Østerbro og Frederiksberg omkring Jagtvej/Falkoner Alle, der i dag ligger i zone 1 – og som i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 1 blive berørt.

For nogle pendlerkortkunder vil det betyde, at man vil kunne klare sig uden at have gyldighed i zone 1 fremover (dvs. en besparelse i forhold til i dag). For andre, der ikke tidligere har haft gyldighed til zone 2 på deres pendlerkort, vil dette blive nødvendigt fremover. Dette gælder alene pendlere mellem de berørte områder på Nørrebro, Østerbro og zone 3/4. I så fald skal du huske at tilføje zone 2, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Sydhavn

Zonegrænsen omkring Sydhavn ændres så Sydhavn station ikke længere ligger på zonegrænsen 1/2 men i zone 2. Derfor vil pendlere fra og til Sydhavn station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 1 blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 2. Dette gælder alene pendlere mellem Sydhavn station og zone 3 og 4.

Så pendler du omkring Sydhavn station skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 2, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Værløse station

Zonegrænsen omkring Værløse ændres så Værløse station ikke længere ligger på zonegrænsen 52/62 men i zone 52. Derfor vil pendlere fra og til Værløse station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 62 blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 52.

Så pendler du i området omkring Værløse station skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 52, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Jægersborg station

Jægersborg station ændres fra zone 40/41 til fremadrettet kun at være i zone 41 og zonegrænsen tilpasses så S-toget mod København ikke længere kører gennem zone 40.

Så pendler du fra og til området omkring Jægersborg station med udgangspunkt i zone 40 skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 41 og om du evt. kan fjerne zone 40, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Husum station

Zonegrænsen omkring Husum ændres så Husum station ikke længere ligger på zonegrænsen 2/31 men i zone 2. Derfor vil pendlere fra og til Husum station, der i dag køber et pendlerkort med udgangspunkt i zone 31 blive berørt, da de vil blive nødt til at tilkøbe zone 2.

Så pendler du i området omkring Husum station skal du være opmærksom på om du kommer til at mangle zone 2, når du fornyr dit pendlerkort efter 20. januar 2019.

Kort

Pendler du til og fra Hvidovre Hospital

Zonegrænsen mellem zone 32 og 33 justeres så alle busstoppesteder omkring Hvidovre hospital kommer til at ligge entydigt i zone 33.

Justeringen betyder, at kunder der rejser på pendlerkort med buslinje 200S til/fra stoppestedet ”Hvidovre Hospital, Kollegiet” i retning mod Buddinge station kan komme til at betale for én zone ekstra.

 

Kort