Forenkling af zoner fra 20. januar 2019

Vi arbejder hele tiden på at gøre din rejse så enkel som muligt. Med indførelsen af Takst Sjælland i 2017 blev det gjort nemmere og mere overskueligt. Sjælland, Lolland, Falster og Møn fik ét fælles takstsystem, ens rejseregler og en logisk prissætning mellem enkeltbillet, rejsekort, og pendlerkort. Fra den 20. januar justerer vi nogle af zonerne for at gøre rejsen med bus, tog og metro mere enkel i fremtiden.

Det er ikke alle stationer/stoppesteder, som ligger på en zonegrænse, som justeres til januar. Vi har valgt at justere de største steder, det er derfor kun stederne, som er beskrevet herunder, der ændres.

Se hvad det betyder for dig som pendler (åbner nyt vindue).

Derfor justerer vi zonerne

Mindre tvivl om zonegrænser

Nogle af de nuværende zonegrænser gør det svært at finde en enkel og fair pris, når du rejser til og fra stationer/stoppesteder som ligger på en zonegrænse. Derfor forenkler vi nu zonerne.

Brug alle buslinjer på en strækning

I dag kan du opleve, at dit pendlerkort ikke er gyldigt til alle buslinjer på den samme strækning. Det laver vi om på nu. Fremover kan du bruge parallelle buslinjer med pendlerkort uden problemer. 

Rejs til samme pris uanset pendlerprodukt

Seks steder er der i dag ikke overensstemmelse mellem zoneberegning for forskellige billettyper. Den fejl retter vi nu.

Nye linjer betyder nye zonegrænser

Åbningen af den nye København-Ringsted-bane og Cityringen skyder genveje i land og by. Men det betyder også, at de nye linjer krydser eksisterende zonegrænser. Derfor flytter vi allerede nu nogle zonegrænser for at undgå ulogiske zoner og priser i fremtiden.