Undersøgelse om krænkende adfærd

Meget få oplever krænkende adfærd i den kollektive transport

Hos DOT - Din Offentlige Transport fik vi i 2018 kortlagt omfanget af krænkende adfærd i det offentlige rum – især med fokus på oplevelser i den kollektive transport. Den har vi nu lavet en opfølger på for 2022.

Overordnet er det positivt, at problemet med krænkende adfærd er systematisk mindre i den kollektive transport end alle andre steder i det offentlige rum, og at den kollektive transport ligger lavest på andelen, der har oplevet krænkelser.

Vinkende mand udenfor bus

Undersøgelsen viser, at der ikke er sket mange ændringer siden 2018. Mens andelen af personer, der har været udsat for én eller flere krænkende hændelser i det offentlige rum, er steget en smule (fra 21% i 2018 til 26% i 2022) – ligger andelen i den kollektive transport på 5 procent. Det er et marginalt fald fra 2018, hvor den lå på 7 procent.

I hvilken form for transport, de heldigvis få tilfælde finder sted, er ikke klart. Krænkende adfærd i den kollektive transport forekommer nemlig på tværs af de forskellige typer kollektiv transport

Omkring hver fjerde respondent i undersøgelsen (26%) har været udsat for én eller flere krænkende oplevelser i det offentlige rum i løbet af det seneste år. Det er en lille stigning på 5 procentpoint i forhold til 2018. Til gengæld er det kun 7 procent af dem, der er blevet påvirket i retning af at fravælge kollektiv transport. Det er et fald fra 12 procent i forhold til undersøgelsen fra 2018.

Fakta:

  • Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion for DOT – Din Offentlige Transport.
  • Der er gennemført 1.513 interviews med et repræsentativt udsnit af borgerne i DOT-området (Region Sjælland samt Region Hovedstaden, Bornholm undtaget) i alderen 18-65.

Dyk ned i undersøgelsen her.