Rejsende fra Ukraine

Trafikselskaberne bag DOT, Din Offentlige Transport, har besluttet at udvise konduite, så flygtninge fra Ukraine for tiden ikke skal betale billet, hvis de kan fremvise et gyldigt ukrainsk pas, kørekort eller lignende form for ID, der sandsynliggør, at den rejsende har fast bopæl i Ukraine.

Det betyder, at ukrainere der rejser med DSB, Movia og Metroselskabet kan rejse med offentlig transport på Sjælland og Øerne uden gyldig billet. (For rejsende med DSB gælder at ukrainere, der kommer til Danmark med tog, får lov til at rejse ind i eller igennem hele landet uden en togbillet.)

Dette er midlertidige regler som kan ændres med relativt kort varsel.

Læs også informationen på de enkelte trafikselskabers hjemmesider

Movia: FAQ | Movia (moviatrafik.dk)

DSB: DSB | Særlig for rejsende fra Ukraine

Metroselskabet: https://intl.m.dk/travel-information/

 

For mere information kontakt DOT Presse.