Sporarbejde på Hornbækbanen

Lokaltog skal udføre sporarbejde på 940R Hornbækbanen og forny jernbanebroen over Esrum Å i Dronningmølle. Der indsættes derfor togbusser på hele og dele af strækningen.

Tog bliver erstattet af togbus i følgende perioder:

1. august - 13. september: Togbus mellem Gilleleje og Dronningmølle i begge retninger, samt en morgenafgang Gilleleje–Hornbæk og Hornbæk–Gilleleje.

14. - 27. september: Togbus på hele strækningen mellem Gilleleje og Helsingør i begge retninger.

28. september - 18. oktober: Togbus mellem Gilleleje og Dronningmølle i begge retninger, samt en morgenafgang Gilleleje–Hornbæk og Hornbæk–Gilleleje.

Se mere på Kommende ændringer eller www.lokaltog.dk

Grafik af Hornbækbanen