Rod i stoppestederne

M3 Cityringen åbnede 29. september, og 13. oktober skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer, bus og tog.

De mange nye rejseveje betyder, at Movia bruger ugen op til åbningen af Nyt Bynet på at gøre klar ved stoppestederne, og som passager kan man derfor opleve rod i informationen ved stoppestedet i uge 41.

Nogle steder skal vi sætte nye stoppesteder op...

Når de nye ruter for busserne træder i kraft med Nyt Bynet, er der også nogle steder brug for nye stoppesteder.

Derfor kan du se stoppesteder der er sat op, men endnu ikke er i brug.

På infotavlen på stoppestedet, kan du se om det er et nyt stoppested der bliver sat op til Nyt Bynet

Nyt stoppestedsinfo - Nyt Bynet

Nogle stoppesteder skal ikke længere bruges...

De nye ruter betyder også at nogle stoppesteder ikke længere skal bruges, og derfor lukkes.

Det står på infotavlen på stoppestedet hvis det bliver lukket.

Nogle af disse stoppesteder vil også blive dækket med en gul pose der indikerer at stoppestedet er ved at blive fjernet, og ikke længere betjenes.

Lukket stoppested - Nyt Bynet

Og nogle steder ændrer vi information...

Andre steder skal stoppestederne opdateres da nye buslinjer vil komme til at betjene stoppet.

Dette kan skabe forvirrende stoppesteder, og information der ikke passer, da Nyt Bynet først træder i kraft 13. oktober. 

Kig altid på bussen der kommer kørende for at være sikker. 

Ændret stoppesteds info - Nyt Bynet

Hold dig opdateret

Du kan opleve, at der er forskel på informationen på stoppestederne og på bussen i perioden. 

Kig på bussen. Tjek de rigtige busafgange med SMS 1250, og hold dig opdateret her på Din Offentlige Transports hjemmeside og på rejseplanen.dk.

Du kan også tjekke om du får ny vej på Nyt Bynet siden.

Spørgsmål og svar
Hvorfor er informationen på stoppestedet ændret?

Nyt Bynet medfører ændringer for 33 buslinjer. Fra 7. oktober og hele uge 41 gør Movia 3.200 stoppesteder klar til Nyt Bynet. Det kan vi ikke gøre på én gang, og derfor kan du som passager opleve rod i informationen på dit stoppested. Ved nogle stoppesteder, vil man opleve, at informationen allerede 7. oktober er klar til Nyt Bynet, og derfor først gælder fra 13. oktober. Andre steder vil informationen først blive skiftet ud natten til 13. oktober, og man vil derfor ikke opleve rod. Det informerer vi om på de berørte stoppesteder.

Du kan altid kigge på bussen eller ved nedtælling for næste bus for at se, hvilken linje der kommer. Du kan også tjekke rejseplanen eller SMS 1250 for at holde dig opdateret

Se om du får ny vej 13. oktober i Nyt Bynet.

Hvorfor skal busserne lægges om, når Cityringen åbner?

Vi har fået 17 nye metrostationer efter Cityringens åbning, og dermed mange nye og hurtigere måder at komme rundt i byen på. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre på en ny måde. Derfor tilpasses bussernes ruter, så de får et tæt samspil med den nye metro samt de eksisterende metro-linjer og S-tog. Det skal give god sammenhæng for passagererne på tværs af transportformer og bedre udnytte de nye og hurtigere rejsemuligheder med metroen.

Det ligner at min bus ikke længere kører fra mit stoppested, hvad gør jeg?

Du kan i perioden 7.-13. oktober opleve rod i information ved dit stoppested, mens vi gør klar til Nyt Bynet. Hvis din bus mangler på stoppestedets stander, kan det betyde, at den får en ny rute i Nyt Bynet. Den nye rute er gældende fra 13. oktober, hvor Nyt Bynet træder i kraft.

Du kan allerede nu se, om din bus får ny rute på nytbynet.dk. Her kan du også finde den kommende køreplan for din bus, som viser hvilken rute den får fra 13. oktober.

Du kan også se din nye rejsevej på rejseplanen.dk

Der står mit stoppested lukkes ned i Nyt Bynet, hvor kører min bus i stedet?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din bus erstattes af andre linjer, eller skal køre en anden vej i Nyt Bynet, kan du se mere på nytbynet.dk.

Her har du også mulighed for at finde en køreplan for de 33 linjer, der bliver ændret i Nyt Bynet.

Mit stoppested er lukket, betyder det at stoppestedet er helt nedlagt?

Ja, hvis stoppestedet er overtrukket med en gul sæk, hvor der står lukket, så er det blevet nedlagt. 175 stoppesteder nedlægges og 37 nye etableres for at gøre klar til Nyt Bynet.

Det betyder, at alle busser, der normalt ville stoppe ved stoppestedet, enten er erstattet af andre linjer eller kører nye veje i Nyt Bynet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din bus er blevet erstattet af andre linjer, eller skal køre en anden vej i Nyt Bynet, kan du finde information om de nye ruter på nytbynet.dk. Her har du også muligheden for at finde en køreplan for de 33 linjer der bliver ændret i Nyt Bynet.

Du kan også se din nye rejsevej på rejseplanen.dk – husk at sætte datoen til et tidspunkt efter 13. oktober. 

Hvilke buslinjer bliver lagt om?

I Nyt Bynet er der 33 buslinjers funktion der skal tilpasses den ny Cityring, så de passer godt sammen metro- og tognettet.

Du kan læse mere omkring hvilke linjer der lægges om på Nyt Bynet siden, her kan du også se de 33 buslinjers nye rute.

Mit stoppested er lukket, betyder det at jeg skal gå længere for at komme med bussen?

Det kan vi ikke udelukke, Men der er stadig masser af stoppesteder i Nyt Bynet. Og 95 pct. af os vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.

Forandringen er, at du muligvis skal køre med en anden bus, end du plejer, eller bruge den nye metro noget af vejen. Det vil for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi har fået det nye bynet under huden.