Folketinget kompenserer nogle pendlere

DOT harmoniserede i januar 2017 taksterne i bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 96 pct. af alle rejser fik lavere priser eller maksimalt en prisstigning på 5 pct.

Folketinget har nu bevilget en midlertidig pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. Det drejer sig langt overvejende om pendlere i hovedstadsområdet, der rejser langt ind mod København, eksempelvis fra Stevns og Nordsjælland.

Hvad betyder det for dig?
Tjek om du kan være berettiget til kompensation
Hvad skal du gøre hvis du er berettiget til kompensation?
Skift til rejsekort for at få udbetalt kompensation
Spørgsmål og svar

Baggrund

I januar 2017 gennemførte DOT den største reform af taksterne i kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn siden 1970’erne. Sjælland og øerne blev samlet i ét pendlingsområde med logisk prissætning mellem enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort. Rejsekort er altid billigst, med mindre man rejser dagligt på samme strækning, så kan et pendlerkort være billigere.

Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne prisstigninger på over 5 pct. fra 2016 til 2017.  

Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har besluttet en midlertidig pulje på i alt 60 mio. kr., der skal kompensere pendlere, der fik over 5 pct. i prisstigning på deres pendlerkort.
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. august 2018 uden tilbagevirkende kraft.
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, som har fået en prisstigning på over 5 pct.
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, midlertidig statslig kompensation, og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik.
  • Pendlerkompensationen løber i 3-4 år eller indtil midlerne i puljen er opbrugt.
  • Det konkrete grundlag for pendlerkompensationen er fastlagt i en bekendtgørelse, udstedt af Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Du kan læse bekendtgørelsen her

Hvad betyder det for dig?

Folketingets pendlerkompensation kan være relevant for dig, som har fået en prisstigning på dit pendlerkort på over 5 pct. efter takstharmoniseringen i januar 2017. Hvis du mener, at du kan være berettiget, kan du læse, hvad du skal gøre længere nede på siden.

Pendlere som fik en prisstigning på 5 pct. eller mindre kompenseres ikke. Du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du hører til denne gruppe af pendlere.

Hvor mange er egentlig berørt? 

  • 8.000 pendlere – ud af omkring 200.000 pendlere på Sjælland - fik en prisstigning på over 5 pct., som følge af takstharmoniseringen i 2017.
  • Det drejer sig langt overvejende om pendlere i hovedstadsområdet, der rejser langt ind mod København, eksempelvis fra Stevns og Nordsjælland)
  • En stor del af pendlerne som har fået prisstigninger på over 5 pct. er dem, som har pendlerkort til lange rejser.

Tjek om du kan være berettiget til kompensation

I alt er der ca. 1.200 rejserelationer, som har fået en prisstigning på over 5 pct. efter takstharmoniseringen. Herunder kan du se eksempler på nogle af de rejserelationer, som er kompensationsgivende.

Fra Til
 Helsingør (zone 005) København (zone 001)
 Frederiksværk (zone 006) København (zone 001)
 Helsinge (zone 039) København (zone 001)
 Espergærde og Ålsgårde (zone 015) Lufthavnen CPH (zone 004)
 Køge (zone 020) Ørestaden (zone 003) 
 Gilleleje (zone 010) København (zone 001)
 St. Heddinge (zone 057) København (zone 001)
 Dronningmølle (zone 011) København (zone 001)
 Sorø (zone 180) Lufthavnen CPH (zone 004)     
Faxe (zone 270) København (zone 001)

Er din rejserelation ikke blandt eksemplerne?

Med kortet nedenfor kan du klikke på din start- og slutzone og se, om du er berettiget til kompensation.

Her vil du også kunne se størrelsen på en eventuel kompensation, som varierer alt efter hvilken rejserelation, du har.

(OBS. Kortet fungerer ikke optimalt med Internet Explorer. Mens vi arbejder på at udbedre fejlen, anbefaler vi at bruge følgende browsere i stedet: Google Chrome, Safari eller Firefox.)

Hvad skal du gøre, hvis du er berettiget til kompensation?

Hvad du aktivt skal gøre for at kunne få udbetalt kompensation afhænger af, hvilket pendlerkort du benytter i dag. Udbetaling af kompensationen er en automatiseret proces tilknyttet rejsekortsystemet. Som  kompensationsberettiget pendler kan du derfor kun få udbetalt kompensation, hvis du benytter pendlerkort på rejsekort eller pendler kombi.

Udbetaling af kompensation sker til din NemKonto, når beløbet er på 500 kr. eller derover. Dog vil der højst gå 6 måneder mellem udbetalingerne, uanset kompensationsbeløbets størrelse.

Herunder kan du se, hvad du skal gøre for at få udbetalt kompensation, afhængig af hvilket pendlerkort du benytter i dag.

Hvis du i dag benytter: Skal du gøre følgende:
Pendlerkort på pap Skift til pendlerkort på rejsekort eller pendler kombi for at få udbetalt kompensation, hvis du er berettiget. Første gyldighedsdato skal være 1. august 2018 eller senere.
DOT Mobilpendlerkort app
DSB Pendlerkort app
Pendlerkort på rejsekort Du skal ikke foretage dig noget. Rejsekort udregner automatisk den kompensation du kan være berettiget til. Kompensationen udbetales til din NemKonto.
Rejsekort pendler kombi

Skift til rejsekort for at få udbetalt kompensation

Hvis du vil have mulighed for at få udbetalt kompensation, som du kan være berettiget til, skal du skifte til enten rejsekort pendlerkort eller pendler kombi med første gyldighedsdato 1. august 2018 eller senere.

Udbetaling sker fra 1. august 2018 og der udbetales ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at jo hurtigere du skifter, desto mere fordelagtigt er det for dig.

Rejsekort pendler kombi

Du kan rejse frit i dit valgte pendlerområde (valgte zoner eller strækning) og udenfor dette på et og samme kort. Med pendler kombi slipper du for at tænke på antallet af zoner eller købe separat billet.

Køb

Læs mere

Billede af rejsekort

Rejsekort pendlerkort

Du kan rejse frit i dit valgte pendlerområde (valgte zoner eller strækning) til en fast pris for en periode. Pendlerkortet kan ikke bruges til rejser uden for dit valgte pendlerområde - her skal du have separat rejsekort eller billet.

Køb

Læs mere

Billede af rejsekort pendlerkort
Spørgsmål og svar
Hvorfor er der en kompensationsordning til nogle pendlere efter Takst Sjælland?

Trafikselskaberne i DOT – DSB, Metroselskabet og Movia – gennemførte januar 2017 år den største reform at taksterne siden 1970’erne. 96 pct. af alle rejser fik lavere priser eller maksimalt en prisstigning på fem pct.

Passagerne oplever nu, at zonesystemet er lidt nemmere at forstå, og er mere sikre på, at de med rejsekortet altid får den bedste pris.

Folketinget har bevilget 60 mio. kr. til en midlertidig kompensation til de pendlere, som fik størst stigninger ved harmoniseringen af taksterne i 2017.

Hvem er berettiget til pendlerkompensationen?

Det er pendlere, der fik over fem pct. stigning i taksterne ved harmoniseringen i 2017 og som benytter enten et rejsekort pendlerkort eller pendler kombi med startdato 1. august 2018 eller senere.

Hvis du rejser på en kompensationsberettiget strækning, men benytter pendlerkort på pap eller mobil får du ikke kompensationen.

Du kan skifte til et rejsekort pendlerkort eller pendler kombi, og automatisk få kompensationen, hvis du er berettiget.

Hvorfor er det kun pendlere med et rejsekort pendlerkort eller pendler kombi, der kan få del i kompensationen?

Det er den ordning, Folketinget har besluttet.

Der er lagt vægt på, at en løsning på rejsekort kan gennemføres, uden dyr IT-udvikling og høje driftsomkostninger. Det skulle nødigt gå sådan, at administrationen sluger hovedparten af pengene.

Den valgte løsning betyder, at de pendlere, der rejser på rejsekort pendlerkort eller pendler kombi, og som er berettiget til kompensation, automatisk vil få indbetalt kompensationen til deres NemKonto. De skal med andre ord ikke foretage sig noget. Pengene kommer automatisk ind på kontoen.

Hvornår træder pendlerkompensationen i kraft?

Pendlerkompensationen træder i kraft d. 1. august 2018, og kunder med rejsekort pendlerkort eller pendler kombi til kompensationsberettigede strækninger vil automatisk få udbetalt kompensationen på deres NemKonto efter denne dato.

Hvornår slutter pendlerkompensationen?

Pendlerkompensation stopper når den midlertidige pulje på i alt 60 mio. kr. er opbrugt. Dog senest 31. juli 2021.

Hvordan regnes pendlerkompensationen ud?

Pendlerkompensationen udregnes som forskellen i prisen for et pendlerkort før og efter Takst Sjælland fratrukket 5%. Altså; kompenseres alt over 105% af prisen før Takst Sjælland.

Kompensation beregnes bagudrettet ud fra hvor mange gyldighedsdage du har købt til strækningen efter d. 1. august 2018.

Eksempel: Du har et rejsekort pendlerkort eller pendler kombi med første gyldighedsdag 1. august og som er gyldig i 30 dage. Eventuel kompensation udbetales efter denne periode. Kompensation udbetales enten hver 6. måned eller når du har optjent mindst 500 kr. i kompensation.

Hvad skal jeg gøre for at få kompensationen?

For at få kompensationen skal du have et rejsekort pendlerkort eller pendler kombi til en af de kompensationsberettigede strækninger

Du får kompensation bagudrettet beregnet efter hvor mange gyldighedsdage du har købt til strækningen efter d. 1. august 2018.

Hvis du har det, får du automatisk kompensationen, og det kræver således ikke tilmelding.

Hvordan kan jeg se om jeg er berettiget til kompensationen?

Her på siden kan du læse om kompensationen og finde et pendlerzonekort, hvor du kan søge din rejserelation frem og se, om du er berettiget til kompensation.

Hvorfor trækkes kompensationen ikke bare fra prisen på mit pendlerkort ved køb?

Det er den ordning, Folketinget har besluttet.

Der er lagt vægt på, at en løsning på rejsekort kan gennemføres, uden dyr IT-udvikling og høje driftsomkostninger.

Hvorfor kan jeg ikke få det udbetalt til min NemKonto hver måned?

Det er den ordning, Folketinget har besluttet.

Der er lagt vægt på, at en løsning på rejsekort kan gennemføres, uden dyr IT-udvikling og høje driftsomkostninger.

Du får udbetalt kompensationen minimum hver 6. måned eller når du har optjent mindst 500 kr. i kompensation.

Hvorfor kan jeg ikke få kompensationen tilbage fra dengang prisstigningen på min strækning trådte i kraft?

Det er den ordning, Folketinget har besluttet.

Der er bevilliget penge til berørte pendlere med effekt fra 1. august 2018.