Sådan passer vi på hinanden i bus, tog og metro

Velkommen tilbage i bus, tog og metro

Det skal være trygt at rejse med bus, tog og metro. Derfor gør vi ekstra rent og informerer løbende om myndighedernes råd i kollektiv transport. Fra lørdag 22. august er det en regel, at du skal bære mundbind eller visir, når du vil med bus, tog og metro – også når du står på busstationer, stationer og perroner.

Vi får brug for din hjælp, hvis vi skal lykkes med at passe godt på hinanden. Husk mundbindet, hold afstand, vis hensyn, host eller nys i ærmet, rejs ikke hvis du er syg eller formodet smittet, rejs uden for myldretid, hvis muligt og hold en god håndhygiejne.

Brug mundbind fra 22. august

Vores personale har fået til opgave at sikre, at vi alle følger reglerne om mundbind og visir. Du vil derfor kunne blive bedt om at forlade busser og tog, stationer, perroner eller busstoppesteder, hvis du ikke overholder reglerne om mundbind.

HUSK at tage dit brugte mundbind med dig eller smid det ud i skraldespandene. Så hjælper du os med at holde en god hygiejne i den kollektive transport.

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind:

  • Børn under 12 år
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Tak fordi du rejser med omtanke, og tak fordi I passer på hinanden og på os.

Læs mere om brugen af mundbind her.

Hvordan kører vi med omtanke?

Vi ved fra aktuelle undersøgelser, at vores kunder kender myndighedernes råd og er opmærksomme på at passe på hinanden.

Vi gør også vores bedste for at lytte til dig. Derfor laver vi løbende undersøgelser og følger op med tiltag og information, som hjælper dig og andre til en bedre tur.

Se i videoen hvordan vi bl.a. gør rent i busserne.

Rejs med omtanke

Du rejser med omtanke, når du følger myndighedernes råd. Ikke kun ombord på bus, tog og metro, men også i kiosker, på stationer og ved stoppesteder.

Spørgsmål og svar om rejse med omtanke

Læs mere om konkrete tiltag i bus, tog og metro.

Bus og lokaltog
Hvordan vil Movia håndhæve kravet om mundbind?

Helt på linje med den måde vi i øvrigt håndhæver regler på. Så vi vil selvfølgelig sige til vores kunder, at de skal have mundbind på, med mindre de er undtaget fra kravet, fordi de f.eks er under 12 år.

Vi har en forventning om, at det, at vi nu alle sammen skal bære mundbind i den kollektive trafik, vil blive efterlevet uden problemer.

Vores opgave er at sørge for at informere alle vores kunder om, at de skal bære mundbind i den kollektive transport, hvis de er 12 år og derover. Og det bliver vi ved med, så længe der er behov for det. Så vi på den måde hele tiden hjælper kunderne med at huske at bruge mundbind, når de benytter kollektiv transport. Vi har tydelig skiltning mange steder i busser og lokaltog, og i den første tid har vi også værter på mange stoppesteder, som kan hjælpe de rejsende godt i gang med at anvende mundbind.

Hvordan håndterer buschauffører/kontrollører at håndhæve reglen om mundbind i den offentlige transport over for kunder, der vil med bussen uden mundbind?

I Movia ser vi kun, at vores kunder rejser med omtanke, passer på sig selv og viser stort hensyn til andre. Det har de jo også selv en interesse i. Så vores chauffører og kontrollører vil selvfølgelig hjælpe til at efter bedste evne med at kunderne kommer godt i gang med at overholde de nye regler om mundbind.  

Chaufførerne og kontrollørene har fået grundig information om den nye rejseregel, og deres opgave bliver at sørge for at denne rejseregel bliver overholdt på samme måde som kravet om gyldig billet.  Samtidig har vi stoppestedsværter på mange af vores stoppesteder som også hjælper kunderne godt i gang med at anvende mundbind.  

Kunderne kommer ikke til at opleve, at busser eller tog holder stille, fordi en enkelt passager ikke bærer mundbind. Som vi hidtil har oplevet, så vil kunderne forhåbentlig hjælpe hinanden f.eks. ved at tilbyde et mundbind, hvis man har et ekstra i tasken.

Kunder, som ikke bærer mundbind eller visir, og som ikke er fritaget fra kravet, risikerer dog at blive afvist eller vil blive bedt om at forlade det pågældende transportmiddel/. Det vil være politiets opgave. Politiet kan udstede bøde, hvis man ikke forlader bus/lokaltog.

Hvad skal en chauffør gøre, hvis passagererne i en bus bliver utrygge over, at enkelte eller flere passagerer måske nægter at rejse med mundbind?

Det er ikke passagernes opgave at føre kontrol med, hvordan de øvrige rejsende håndterer kravet om, at vi fremover skal bære mundbind i den kollektive transport. Og det er vigtigt at huske på, at der kan være forskellige årsager til, at en medrejsende ikke bærer mundbind, også meget private årsager f.eks. sygdom. I Danmark har vi generelt stor tillid til hinanden, og det skal vi huske også have i disse situationer.

Hvorfor opsætter I ikke bare plexiglasafskærming ved chaufføren?

Opsætning af plexiglas ved chaufførpladsen er en omfattende løsning, som vil være forskellig fra bustype til bustype. En plexiglas løsning skal også forholde sig til, hvordan der kan købes billetter, hvis kontantbilletsalget igen bliver muligt i bussen og hvordan chaufføren forsat kan tilbyde en god kundeservice. Det er med andre ord en ret omfattende og kompliceret løsning, som måske kan være aktuel på den længere bane. Muligheden for at benytte visir er baseret på en aftale indgået mellem Movia, de operatører som kører busserne og 3F. Movia vurderer løbende forholdene og nye anbefalinger fra myndighederne.

Jeg er undtaget for mundbind, fordi… Skal jeg kunne dokumentere min sygdom/tilstand over for chauffør/billetkontrollør?

I bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet kræves det ikke, at passagerer skal kunne fremlægge dokumentation for, at de er undtaget rejsereglen om at anvende mundbind. Chauffører og kontrollører vil derfor ikke bede om dokumentation for årsagen til at man er undtaget fra at bære mundbind.

Det er vigtigt, at vi alle sammen husker på, at der vil være kunder, der er omfattet af undtagelsesreglerne, og at det kan være svært for andre passagerer umiddelbart at se hvorfor. Der kan være mange forskellige årsager til, at en medrejsende ikke bærer mundbind, ofte meget private årsager f.eks. sygdom.

Jeg er undtaget for mundbind, men er uretmæssigt blevet afvist/bortvist i bussen af chauffør/ kontrollør. Jeg havde allerede nået at købe billet, og vil derfor gerne havde min billet refunderet, hvordan gør jeg?

Opgaven for chaufførerne er at vejlede kunderne om den nye rejseregel om at man skal bruge mundbind i den kollektive transport. Movia beder ikke om dokumentation for at man tilhører en af de grupper, der er undtaget fra kravet. Så hvis du mener, at du uretmæssigt er blevet afvist, kan du søge om refusion Din Offentlige Transports side for refusion.

Jeg kan (pga. økonomi, allergier eller andet) ikke bære hverken engangsmundbind eller stofmundbind. Derfor bruger jeg et tørklæde/min trøje/bandana til at dække næse og mund. Er det ”mundbind nok” eller kan jeg som passager risikere at blive afvist pga. dette?

Myndighederne godkender ikke trøjer, tørklæder og lignende som mundbind. Forhåbentlig kan du finde (eller selv sy), et mundbind i materialer som du kan tåle. Hvis det er et spørgsmål om økonomi, så skal du vide, at det offentlige efter nogle bestemte kriterier bevilger mundbind uden betaling.  

Det er ikke et krav fra myndighederne, at man skal kunne dokumentere, hvorfor man er undtaget fra kravet om at bære mundbind. Så i udgangspunktet man vil som passagerer ikke blive afvist, blot fordi man ikke bærer mundbind. Myndighederne har givet politiet beføjelser til at bortvise passagerer, så det kan altså ske i særlige situationer.

Læs bekendtgørelsen fra Sundhedsministeriet her.

Skal jeg skifte til et nyt mundbind, hver gang jeg skifter transportmiddel og tager mundbindet af mellem skiftene?
Hvad gør I for at mindske trængsel i busserne?

Vi følger myndighedernes retningslinjer. Vi har fortsat i en periode personale på gaden på de store stoppesteder for at guide vores passagerer til den anbefalede adfærd - som vi har gjort det under hele COVID-19. Myndighederne anbefaler at sidde med ansigtet i samme retning, at holde afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne, rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt, og ikke rejse med kollektiv transport, hvis man er smittet eller formodet smittet. Vi holder også fat i vores ekstraordinære daglige indvendige rengøring.

Vi oplever, at passagerne er rigtig gode til at passe på hinanden og vise hensyn. Når man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog. 

Tager buschaufføren igen imod kontantbetaling, nu hvor I åbner fordøren?

Kontantsalget er stadig midlertidigt lukket af hensyn til at undgå smitterisiko for chaufførerne. Hensynet til chaufførernes arbejdsforhold er ét hensyn, men i Movia er vi også optaget af hensynet til kunderne og chaufførens rolle i bussen. Vi henviser til rejsekort, DOT app og sms-billet, som rigtig mange kunder bruger flittigt. 

Hvornår åbner I for kontantsalget igen?

Hensynet til chauffører er ét hensyn vi tager. Et andet er hensynet til kunderne, som naturligvis også er med i de samlede overvejelser. Vi har mange kontantløse billetløsninger, som kunderne bruger flittigt. Når vi åbner fordøren uden at genåbne kontantsalget, er det også fordi vi kan se, at det har en betydning, at chaufføren er med til at sørge for, at kunderne har gyldig billet de går ind i bussen.

Hvordan sikres det, at man ikke sidder ansigt til ansigt i busserne?

I oplysningskampagner og med plakater i bussen vil vi guide vores kunder til at følge myndighedernes anbefalinger om at sidde med næsen i samme retning, at holde 1 meters afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne og rejse uden for myldretiden, hvis muligt. De sæder i busserne, der vender fronten mod hinanden, og som er åbne for benyttelse, har vi målt. Afstanden er over 1 meter.

Så når blot man følger myndighedernes anbefalinger for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bussen.

Hvordan hjælper Movia til at passagerne kan holde en meters afstand?

Vi følger myndighedernes anbefalinger og guider vores kunder, så man trygt kan færdes i den offentlige transport - ligesom vi har gjort det under hele COVID-19. Det vi hører fra kunder, vores billetkontrollører, chauffører og det personale, vi har på gaden på de store skiftesteder er, at kunderne rejser med omtanke og er rigtig gode til at holde afstand og vise hensyn.

Ifølge de nye anbefalinger kan man sidde med næsen i samme retning. Man rådes til at holde 1 meters afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne og fortsat rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt. Når blot man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog.  

Hvor mange må der være i busserne?

Retningslinjerne fra myndighederne betyder fortsat, at man i Movias busser kan benytte alle sæder bag forreste sæderække og halvdelen af ståpladserne. Det vil sige op til 30 passagerer i små busser, 50-60 i almindelige busser, og op til 70 passagerer i ledbusser, som f.eks. 2A og 5C. 

Hvordan har I fokus på rengøring?

Den indvendige rengøring i busserne er skalleret markant op – og der gøres grundigt rent hver dag med fokus på holdestænger, stopknapper m.v.

Hvad gør I af ekstraordinære ting for at hjælpe passagerer som skal med bus?

Movia har personale på gaden i morgen- og eftermiddagsmyldretid på flere store skiftesteder, som holder øje med, hvor der kan være behov for ekstra kapacitet og guider kunderne.

I busser og lokaltog vil vi skilte med myndighedernes anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport. 

Hvordan tjekker I op på, at den ekstraordinære indvendige rengøring af bussen bliver gjort hver dag?

Movia indfører en rengøringsseddel, som vil hænge i alle busser, så man kan se, om bussen bliver gjort indvendigt rent hver dag.

Vi har jævnligt personale ude i busserne, som tjekker om rengøringen bliver registreret på sedlerne, og værdsætter at få henvendelser fra kunder om busser, hvor rengøringssedlen ikke er udfyldt, så vi kan formidle det videre til den pågældende opera-tør, så der kan rettes op på det. Her er det meget vigtigt at kunderne noterer sig, hvilket nr. den pågældende bus har, så vi kan gøre vores operatør opmærksom på, hvilken bus de skal være obs. på at få gjort ren. Nummeret står typisk udenpå bussen oppe ved chaufføren.

S-tog, Fjern- og Regionaltog
Krav om brug af mundbind eller visir

Du skal bruge mundbind eller visir i al kollektiv transport i hele landet. Pladsbilletkravet for rejser med InterCity og InterCityLyn-tog er også stadig gældende.

Kravet om mundbind eller visir gælder passagerer i alle typer kollektiv transport. Dvs. både på din rejse i tog, metro, letbaner og busser (eller med flextrafik). Det gælder, når du opholder dig på alle typer stationer og stoppesteder samt perroner. Kravet vil også være gældende i den private kollektive trafik, dvs. fjernbusser, færger og taxier.

Kravet om mundbind eller visir omfatter også alle DSBs medarbejdere, når de er i kontakt med de rejsende.

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind:

  • Børn under 12 år
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand
  • til at bære mundbind eller visir.

Bemærk at hvis du ikke bruger mundbind eller visir på rejsen, kan togføreren bede dig om at tage mundbind på – eller forlade toget. Du kan læse mere om betingelser under vores rejseregler.

Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB’s 7-Eleven butikker (CE-mærket og Type II godkendt).

Hvorfor indfører DSB pladskrav?

Det er en anbefaling fra Regeringen, at DSB sætter nye initiativer i værk for at inddæmme smitten af Coronavirus. Pladskrav betyder, at du skal bestille/købe en pladsbillet, når du skal rejse med DSBs tog (gælder ikke S-tog). Pladsbilletten er gratis indtil videre.

Særligt for togbusser angående pladsbilletkrav

Der er ikke krav om pladsbilletter med rejser der foregår med Togbus. Vi sørger sammen med buschaufføren for, at myndigheders retningslinjer overholdes.

Særlig for rejsende med cykler angående pladsbilletkrav

Gældende for rejser med Fjern- eller Regionaltog: Hvis du skal have cykel med i toget, skal du være opmærksom på, at du både skal købe en billet og i nogle tilfælde en særlig pladsbillet til din cykel. En cykelpladsbillet koster 30 kr.

Gældende for rejser med S-tog: Her gælder de sædvanlige regler for cykelmedtagning. Du kan tage cyklen med kvit og frit, og du skal ikke købe pladsbillet.

Jeg er daglig pendler, hvordan jeg skal forholde mig?

Hvis du rejser med InterCity eller InterCityLyn, skal du købe en pladsbillet til 0 kroner. Du skal ikke købe en specifik pendlerpladsbillet.

Hvor kan jeg læse mere om pladsbilletter til tog?
Metro
Hvor skal man have mundbindet på?

Mundbind eller visir skal bæres på alle Metroens områder. Metroens områder starter allerede fra det øjeblik, du træder ind i elevatoren eller ned på første trin på en hoved- eller bagtrappe. Man skal beholde mundbindet eller visiret på under hele rejsen, dvs. man må først tage det af, når man igen befinder sig på gadeplan.

Derfor er det vigtigt, at du altid følger personalets instrukser. Disse tiltag kan betyde, at passagerne i den kommende tid må forvente, at rejsetiden kan blive længere, fordi der er behov for fortsat at begrænse antallet af mennesker og sikre, at der er afstand mellem passagererne.   

Sætter I håndsprit op på stationerne?

Vi har sat håndsprit op på på alle stationer., som løbende vil blive tjekket og fyldt op.  

Vi sørger derudover for ekstra rengøring af tog og stationer, så flader, håndtag i tog, elevatorknapper og billetautomater bliver rengjort flere gange dagligt. Og så opfordrer vi passagerer til at holde god håndhygiejne og medbringe håndsprit når de bevæger sig ud.  

Opretholder I den ekstra rengøring af tog og stationer?

Ja, det gør vi, og har også opjusteret rengøringen på stationer og i tog.

Der vil blive gjort rent på eksempelvis flader, håndtag i tog, billetautomater og elevatorknapper flere gange dagligt samt om natten.
 

Hvordan skal jeg færdes i metroen, når der er mange mennesker?

Vi anbefaler, at du holder afstand til dine medpassagerer:

  • Fordel dig f.eks. på perron og i toget
  • Gå altid højre om, når du passerer medpassagerer
  • Vent evt. på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen. Brug "Plads i Metroen" webapp til at planlægge din rejse på de tidspunkter, hvor der statistisk er færrest med metroen.