Nyt Bynet

Bannerbillede Nyt Bynet - 13. oktober 2019

13. oktober 2019 bandt vi busserne tæt sammen med den nye Cityring som åbnede 29. september.

Hovedstadsområdet har fået 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder. For mange vil åbningen af M3 Cityringen betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi du kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen.

Med mange nye metrostationer, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et nyt busnet – Nyt Bynet – så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog – både ind og ud af byen.

Kampagnebillede - se din nye rejseplan

Tjek din rejse i Nyt Bynet.

Gå til rejseplanen

Ændringer på din bus

Her er de buslinjer, som bliver tilpasset i Nyt Bynet. Ændringerne kan være relevante for din fremtidige rejse med bus, tog og metro. Klik på din buslinje og læs om ændringerne, som trådte i kraft 13. oktober 2019. Øvrige buslinjer er der ingen ændringer på.

1A i Nyt Bynet 2A i Nyt Bynet 3A i Nyt Bynet 4A i Nyt Bynet
6A i Nyt Bynet 7A i Nyt Bynet 8A i Nyt Bynet 9A i Nyt Bynet
250S i Nyt Bynet 350S i Nyt Bynet 10 i Nyt Bynet 12 i Nyt Bynet
13 i Nyt Bynet 14 18 i Nyt Bynet 23 i Nyt Bynet
26 i Nyt Bynet 27 31 i Nyt Bynet 33 i Nyt Bynet
34 i Nyt Bynet 35 i Nyt Bynet 37 42 i Nyt Bynet
66 i Nyt Bynet 68 i Nyt Bynet 77 i Nyt Bynet 78 i Nyt Bynet
132 i Nyt Bynet 160 i Nyt Bynet 161 i Nyt Bynet 164 i Nyt Bynet
165 i Nyt Bynet 166 i Nyt Bynet 169 i Nyt Bynet 171 & 172 i Nyt Bynet
176 i Nyt Bynet 179 i Nyt Bynet 185 i Nyt Bynet  

Med Cityringens 17 nye metrostationer har vi fået mange nye skiftesteder. Det betyder, at busserne skal køre til nye stationer og derfor også ad nye veje i forhold til i dag.

Her kan du for eksempel se hvordan du skifter fra bus til metro ved Frederiksberg Allé St.

Følg linket herunder, og se flere eksempler på hvordan du finder vej fra bus til metro.

Sådan finder du vej fra bus til metro i Nyt Bynet

Se videoer

Kort over Nyt Bynet

 

Kortere rejsetider

 

I Nyt Bynet får de mest benyttede rejseveje kortere rejsetid

  

Nyt Bynet video - se den længere nede på siden

  

 

95 % af passagererne vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro

Vi tilpasser busserne

I Nyt Bynet skal 33 buslinjers funktion tilpasses den nye Cityring, så de passer godt sammen med metro- og tognettet. Det betyder, at behovet for nogle af de buslinjer, vi kender i dag, ændrer sig. Derfor medfører Nyt Bynet ændringer i de busruter, linjenumre og køreplaner, du kender i dag. 

Få overblik over Nyt Bynet i din by

Herunder kan du finde oversigtkort, som viser hvordan busnettet i Nyt Bynet ser ud i din bydel og kommune

Bydel Kommune
Amager Vest/Øst Dragør
Bispebjerg Frederiksberg
Brønshøj og Husum Gentofte
Indre by og Christianshavn Gladsaxe
København og Frederiksberg Hvidovre
Nørrebro Rødovre
Valby Tårnby
Vanløse Herlev
Vesterbro og Kgs. Enghave Ballerup
Østerbro Brøndby 

 

Se video om Nyt Bynet

Spørgsmål og svar
Hvad er Nyt Bynet?

Cityringen åbnede 29. september og gav os 17 nye metrostationer. Vi øger antallet af store skiftesteder fra 7 til 17. Derfor skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i en sammenhængende organisme.

Det kalder vi Nyt Bynet. Nyt Bynet betyder, at busserne skal køre til nye stationer og derfor også ad nye veje i forhold til i dag. Nyt Bynet består af A, C – og S-busserne samt de almindelige gule busser.  

Hvem beslutter Nyt Bynet?

Det er kommunerne og regionen i hovedstadsområdet, der beslutter, hvordan busserne skal køre indenfor de respektive kommunale- og regionale grænser. Derfor har alle kommuner og regionen i samarbejde med Movia besluttet, hvor der skal ske tilpasninger i busdriften.

Hvordan A-, C- og S-busserne skal skabe sammenhæng i Nyt Bynet er allerede blevet besluttet i starten af 2017 efter en politisk høring i de 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Ligeledes blev det besluttet i løbet af foråret 2018, hvordan de almindelige gule busser skal køre efter politisk høring, herunder borgermøder, i kommunerne og regionerne.

Hvordan har I besluttet, hvordan busserne skal køre?

Nyt Bynet er blevet til ud fra princippet om, at busserne skal bindes tæt sammen med den nye og eksisterende metro og tog. Metro og tog er hovedpulsårerne i transportorganismen. Busserne er de nødvendige forbindelser, der bringer folk ind til de store skiftesteder, så de hurtigt kan komme videre – og den anden vej igen ud i alle forgreninger.

Nyt Bynet er derfor planlagt ud fra, at det skaber bedre sammenhæng, kortere rejsetid, flere forbindelser og nye rejsemuligheder og vil blive fremtiden for 100 mio. passagerer om året.

Hvad koster implementeringen af Nyt Bynet?

Udgifterne til busdrift efter åbning af Cityringen ligger på samme niveau som nu.

Hvad betyder Nyt Bynet for, hvor hurtigt jeg kommer frem?

Det går hurtigere, at rejse under jorden end over jorden, så rigtig mange rejser bliver hurtigere - også selvom du måske skal skifte mellem bus, tog eller metro. Skal du ind til byen, kan du skifte til metro på den sidste del af rejsen – det giver hurtigere rejsetid samlet set.

Hvor kan jeg se, hvor mange afgange i timen min bus får i Nyt Bynet?

Det kan du se ved at klikke på den ønskede buslinje længere oppe på denne side. Her kan du se både linjekort for buslinjen og dens kørefrekvens.

Hvorfor skal busserne lægges om, når Cityringen åbner?

Med Cityringens åbning har vi fået 17 nye metrostationer, og dermed mange nye og hurtigere måder at komme rundt i byen på. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre på en ny måde. Derfor tilpasses bussernes ruter, så de får et tæt samspil med den nye metro samt de eksisterende metro-linjer og S-tog. Det skal give god sammenhæng for passagererne på tværs af transportformer og bedre udnytte de nye og hurtigere rejsemuligheder med metroen.

Kan man ikke bare lade busserne være?

Nej. Det giver ikke samfundsmæssigt mening, at bygge en masse ny metro, hvor man kan rejse hurtigere gennem byen, uden at se på, hvor den nye metro løfter den opgave, som bussen har haft. Busserne skal bindes sammen med metro og S-tog, så det hele fungerer som én stor organisme.

Betyder Nyt Bynet, at der bliver nedlagt en masse buslinjer?

Den store forandring er, at du muligvis skal køre med en anden bus, end du plejer, eller bruge den nye metro noget af vejen. Det vil for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi får det nye bynet ind under huden.

28 eksisterende buslinjer lægges om i Nyt Bynet og fem linjer erstattes af andre buslinjer.

Er Nyt Bynet ikke bare en undskyldning for at spare penge på busserne?

Nej, formålet med Nyt Bynet er, at binde busserne sammen med tog og metro, så det hele fungerer som en stor organisme. Nyt Bynet skal netop sikre, at flest muligt borgere får glæde af bus, tog og metro og benytter den kollektive transport endnu mere.

Kommer man som passager til at få længere gangafstand til stoppestederne i 2019?

Det kan vi ikke udelukke, Men der er stadig masser af stoppesteder i Nyt Bynet. Og 95 pct. af os vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.

Forandringen er, at du muligvis skal køre med en anden bus, end du plejer, eller bruge den nye metro noget af vejen. Det vil for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi har fået det nye bynet under huden.

Jeg bor ikke i nærheden af Cityringen. Hvorfor skal min bus køre anderledes?

Vi forudser, at mange får glæde af den nye metro, også uden for København og Frederiksberg. Når din bus fremover kører anderledes, er det for, at du og dine naboer nemt og hurtigt kan komme ind til en metro- eller togstation, så ture ind til og rundt i København bliver hurtigere.

Der bliver talt meget om, at busserne skal køre hen til metroen. Betyder det, at mine lokale busser forsvinder eller ikke vil køre lige så meget i lokalområdet?

Generelt vil der være lokal busbetjening på de samme veje som i dag. Forandringen er at busserne måske kører et andet sted hen eller har et ændret antal afgange. Men nogle rejser kan fremover inkludere et skift til en anden bus eller til metro.

Hvad med de ældre, der ikke kan gå længere til de nye busstoppesteder?

95. pct. af os vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro. Som udgangspunkt vil der derfor kun være få af os, som får længere gangafstand til nærmeste stoppested.

Nogle borgere vil muligvis skulle tage en anden bus eller måske skulle skifte for at komme derhen, hvor de plejer.


Kontakt os

Har du spørgsmål til din rejse eller Nyt Bynet, som du ikke kunne finde svaret på her på siden, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til kundeservice på 7015 7000 (mandag-fredag kl. 7:00-18:00 / lørdag, søndag og helligdage kl. 8:00-18:00)

Skriv til os via kontaktformular eller på Facebook.