Er du pendler, kan du læse, hvad takstændringerne betyder for dig her.

 

Ballerup station ligger i dag på takstzonegrænsen 42 /53. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen, så Ballerup station kommer til at ligge entydigt i zone 42. Det betyder at kunder der rejser fra/til Ballerup station samt området omkring stationen i retning mod Frederikssund kan komme til at betale for én zone ekstra på rejsekort og enkeltbillet.

Gentofte station ligger på takstzonegrænsen 30/31/40/41. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen, så Gentofte station kommer til at ligge entydigt i zone 30. Det betyder at kunder der rejser fra/til Gentofte station samt området omkring stationen kan komme til at betale for én zone ekstra på rejsekort og enkeltbillet.

Sydhavn station ligger på takstzonegrænsen 1/2. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen, så Sydhavn station og stoppestederne i Sydhavnsgade kommer til at ligge entydigt i zone 2. Det er vurderingen, at ændringen ikke vil have konsekvenser for kunder som rejser på rejsekort og enkeltbillet.

Værløse station ligger på takstzonegrænsen 52 /62. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen så Værløse station kommer til at ligge entydigt i zone 52. Det betyder at kunder der rejser fra/til Værløse station samt området omkring stationen i retning mod Farum kan komme til at betale for én zone ekstra på rejsekort og enkeltbillet.

Jægersborg station ligger i dag på takstzonegrænsen 40/41. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen så Jægersborg station kommer til at ligge entydigt i zone 41. Det er vurderingen, at ændringen ikke vil have konsekvenser for kunder som rejser på rejsekort og enkeltbillet.

Husum torv og Husum station ligger i dag på takstzonegrænsen 2 /31. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen så Husum torv og Husum station samt stoppestederne på Islevhusvej kommer til at ligge entydigt i zone 2. Det betyder at kunder der rejser fra/til Husum torv, Husum station samt stoppestederne på Islevhusvej i retning mod Ballerup/Frederikssund (dvs. i retning bort fra København) kan komme til at betale for én zone ekstra på rejsekort og enkeltbillet.

Frederiksberg station ligger på takstzonegrænsen 01/02. Fra 20. januar 2019 flyttes grænsen så Frederiksberg station kommer til at ligge entydigt i zone 2. Ændringen vil ikke have konsekvenser for kunder som rejser på rejsekort og enkeltbillet.

Busstoppesteder omkring Jagtvej og Falkoner Alle ændres fra at ligge zone 1 til at ligge i zone 2. En del kunder som rejser på rejsekort og enkeltbillet kommer til at betale for én zone mindre.

To stoppesteder (Klovtoftekrydset og Taastrup Nykirke) er knyttet til forskellig takstzone afhængig af hvilken busrute man anvender. Fra 20. januar 2019 knyttes begge stoppesteder entydigt til takstzone 54 uanset busrute. Kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet til/fra de to stoppesteder og som rejser mod vest kan komme til at betale for én zone ekstra.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænsen mellem takstzone 36 og 38. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser hvor både zone 36 og zone 38 indgår i beregningen af prisen.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænsen mellem takstzone 54 og 67. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser, hvor både zone 54 og zone 67 indgår i beregningen prisen.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænser mellem takstzone 50 og 61. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser, hvor både zone 50 og zone 61 indgår i beregningen af prisen.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænser mellem takstzone 64 og 73. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser, hvor både zone 64 og zone 73 indgår i beregningen af prisen.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænser mellem takstzone 132 og 138. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser, hvor både zone 132 og zone 138 indgår i beregningen af prisen.

Der korrigeres en fejl vedr. takstzonegrænser mellem takstzone 31 og 40. Korrektionen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet kan komme til at betale for én zone ekstra hvis de foretager rejser, hvor både zone 31 og zone 40 indgår i beregningen af prisen.

Takstzonegrænsen mellem zone 32 og 33 justeres så alle busstoppesteder omkring Hvidovre hospital kommer til at ligge entydigt i zone 33. Justeringen betyder at kunder der rejser på rejsekort eller enkeltbillet med buslinje 200S til/fra stoppestedet ”Hvidovre Hospital, Kollegiet” i retning mod Buddinge station kan komme til at betale for én zone ekstra.