DOT justerer hvert år billetpriserne, så indtægterne følger med omkostningsudviklingen. Priserne justeres, så der sikres en logisk sammenhæng mellem prisen for at rejse på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet.

Fra 20. januar 2019 hæves priserne for at køre med bus, tog og metro på Sjælland 2,1 pct. i gennemsnit. Dette svarer til den almindelige prisudvikling.

 

Desuden gennemføres 21 mindre zonetilpasninger – alle ud fra princippet om, at det skal være nemt og overskueligt at være kunde i den offentlige transport.

For eksempel tilpasses zonerne på en række stationer, der i dag dækker flere zoner, så stationerne fremover kun ligger i én zone.

 

Desuden vil DOT i det kommende år udfase pappendlerkortet og Mobilklippekortet på Sjælland, men de såkaldte mimrekort – pendlerkort til pensionister – bevares i papudgave.

Årsagen er, at danskerne bruger digitale løsninger mere og mere - også i den offentlige transport, hvor mere end 78 procent af passagererne over 15 år har et rejsekort.

Læs hele pressemeddelelsen

 

Her kan du læse mere om hvad ændringerne vil betyde for dig

Læs mere om udfasning af mobilklippekort

Læs mere om udfasning af pendlerkort på pap

Læs mere om priserne pr 20. januar 2019

Læs mere om zoneændringerne