I sommeren 2019 åbner Cityringen og løfter den samlede kollektive transport i hovedstadsområdet op i international topklasse. Hovedstadsområdet får 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder. For mange vil åbningen af Cityringen betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi du kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. 

Når der kommer mange nye metrostationer, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et nyt busnet – Nyt Bynet – så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog – både ind og ud af byen.

Du kan allerede nu se, hvordan din nye rejse bliver, når du skal i skole, på arbejde eller en tur i byen.

Klik her og lav et tjek  

Ændringer på din bus

Her er de buslinjer, som bliver tilpasset i Nyt Bynet. Ændringerne kan være relevante for din fremtidige rejse med bus, tog og metro. Klik på din buslinje og læs om ændringerne, som træder i kraft til sommer 2019. Øvrige buslinjer er der ingen ændringer på.

Linje 2A Linje 3A Linje 4A
Linje 6A Linje 7A Linje 8A Linje 9A
Linje 250S Linje 350S    
Linje 10 Linje 12 Linje 13 Linje 14
Linje 18 Linje 23 Linje 26 Linje 27
Linje 31 Linje 33 Linje 34 Linje 35
Linje 37 Linje 42 Linje 66 Linje 68
Linje 77 Linje 78 Linje 132 Linje 161
Linje 164 Linje 165 Linje 166  Linje 169
Linje 171 / 172 Linje 176 Linje 179  Linje 185

 

 

Kortere rejsetider

 

Når Nyt Bynet træder i kraft i sommeren 2019, får de mest benyttede rejseveje kortere rejsetid

  

 

Nyt Bynet video - se den længere nede på siden

  

95 % af passagererne vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro

Vi tilpasser busserne

I Nyt Bynet skal over 30 buslinjers funktion tilpasses den nye Cityring, så de passer godt sammen med metro- og tognettet. Det betyder, at behovet for nogle af de buslinjer, vi kender i dag, ændrer sig. Derfor medfører Nyt Bynet ændringer i de busruter, linjenumre og køreplaner, du kender i dag. 

 

Få overblik over Nyt Bynet i din by

Herunder kan du finde oversigtkort, som viser hvordan busnettet i Nyt Bynet ser ud i din bydel og kommune

Bydel Kommune
Amager Dragør
Bispebjerg Frederiksberg
Brønshøj og Husum Gentofte
Indre by og Christianshavn Gladsaxe
København og Frederiksberg Hvidovre
Nørrebro Rødovre
Valby Tårnby
Vanløse  
Vesterbro og Kgs. Enghave  
 Østerbro  

 

Se video om Nyt Bynet

 

Spørgsmål og svar

Når Cityringen åbner i sommeren 2019 får vi 17 nye metrostationer og vi øger antallet af store skiftesteder fra 7 til 17 store skiftesteder. Derfor skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i en sammenhængende organisme.

Det kalder vi Nyt Bynet. Nyt Bynet betyder, at busserne skal køre til nye stationer og derfor også ad nye veje i forhold til i dag. Nyt Bynet består af A, C – og S-busserne samt de almindelige gule busser.  

Det er kommunerne og regionen i hovedstadsområdet, der beslutter, hvordan busserne skal køre indenfor de respektive kommunale- og regionale grænser. Derfor har alle kommuner og regionen i samarbejde med Movia besluttet, hvor der skal ske tilpasninger i busdriften.

Hvordan A-, C- og S-busserne skal skabe sammenhæng i Nyt Bynet er allerede blevet besluttet i starten af 2017 efter en politisk høring i de 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Ligeledes blev det besluttet i løbet af foråret 2018, hvordan de almindelige gule busser skal køre efter politisk høring, herunder borgermøder, i kommunerne og regionerne.

Nyt Bynet er blevet til ud fra princippet om, at busserne skal bindes tæt sammen med den nye og eksisterende metro og tog. Metro og tog er hovedpulsårerne i transportorganismen. Busserne er de nødvendige forbindelser, der bringer folk ind til de store skiftesteder, så de hurtigt kan komme videre – og den anden vej igen ud i alle forgreninger.

Nyt Bynet er derfor planlagt ud fra, at det skaber bedre sammenhæng, kortere rejsetid, flere forbindelser og nye rejsemuligheder og vil blive fremtiden for 100 mio. passagerer om året.

Udgifterne til busdrift efter åbning af Cityringen ligger på samme niveau som nu.

Det går hurtigere, at rejse under jorden end over jorden, så rigtig mange rejser bliver hurtigere - også selvom du måske skal skifte mellem bus, tog eller metro. Skal du ind til byen, kan du skifte til metro på den sidste del af rejsen – det giver hurtigere rejsetid samlet set.

Det kan du se ved at klikke på den ønskede buslinje længere oppe på denne side. Her kan du se både linjekort for buslinjen og dens kørefrekvens.

Vi får 17 nye metrostationer, når Cityringen åbner og dermed mange nye og hurtigere måder at komme rundt i byen på. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre på en ny måde. Derfor tilpasses bussernes ruter, så de får et tæt samspil med den nye metro samt de eksisterende metro-linjer og S-tog. Det skal give god sammenhæng for passagererne på tværs af transportformer og bedre udnytte de nye og hurtigere rejsemuligheder med metroen.

Nej. Det giver ikke samfundsmæssigt mening, at bygge en masse ny metro, hvor man kan rejse hurtigere gennem byen, uden at se på, hvor den nye metro løfter den opgave, som bussen har haft. Busserne skal bindes sammen med metro og S-tog, så det hele fungerer som én stor organisme.

Den store forandring er, at du muligvis skal køre med en anden bus, end du plejer, eller bruge den nye metro noget af vejen. Det vil for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi får det nye bynet ind under huden.

28 eksisterende buslinjer lægges om i Nyt Bynet og fem linjer erstattes af andre buslinjer.

Nej, formålet med Nyt Bynet er, at binde busserne sammen med tog og metro, så det hele fungerer som en stor organisme. Nyt Bynet skal netop sikre, at flest muligt borgere får glæde af bus, tog og metro og benytter den kollektive transport endnu mere.

Det kan vi ikke udelukke, Men der er stadig masser af stoppesteder i Nyt Bynet. Og 95 pct. af os vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.

Forandringen er, at du muligvis skal køre med en anden bus, end du plejer, eller bruge den nye metro noget af vejen. Det vil for nogle opleves som en stor forandring, indtil vi har fået det nye bynet under huden.

Vi forudser, at mange får glæde af den nye metro, også uden for København og Frederiksberg. Når din bus fremover kører anderledes, er det for, at du og dine naboer nemt og hurtigt kan komme ind til en metro- eller togstation, så ture ind til og rundt i København bliver hurtigere.

Generelt vil der være lokal busbetjening på de samme veje som i dag. Forandringen er at busserne måske kører et andet sted hen eller har et ændret antal afgange. Men nogle rejser kan fremover inkludere et skift til en anden bus eller til metro.

95. pct. af os vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro. Som udgangspunkt vil der derfor kun være få af os, som får længere gangafstand til nærmeste stoppested.

Nogle borgere vil muligvis skulle tage en anden bus eller måske skulle skifte for at komme derhen, hvor de plejer.

Fra 1. marts 2019 kan du tjekke din rejse frem i en særlig Nyt Bynet-version af rejseplanen, som vil være tilgængelig øverst på denne side - nytbynet.dk.  


Kontakt os

Har du spørgsmål din rejse eller Nyt Bynet, som du ikke kunne finde svaret på her på siden, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til kundeservice på 7015 7000 (Mandag-fredag kl. 7:00-18:00 / lør-, søn- og helligdage kl. 8:00-18:00)

Skriv til os via kontaktformular eller på Facebook