Nye priser til pensionister (+65) og førtidspensionister

30. januar 2020

Det er en lovmæssig bunden opgave for DOT at harmonisere priser og rabatter for pensionister (+65) og førtidspensionister på hele Sjælland. Og parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisionen for ikke at løse den påkrævede harmoniseringsopgave.

DOT har oprindeligt foreslået pensionistrabatter, som indebærer, 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have sit pendlerkort på rejsekort. I modellen indgik også forslag om at ophæve "spærretiden" i hovedstadsområdet, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i DOTs forslag. Men DOTs forslag er blevet mødt med stor bekymring. Særligt af dem, der rammes hårdest. Derfor har DOT besluttet at se på justeringer, som på den ene side imødekommer de bekymringer, der er kommet til udtryk i debatten om mimrekortet, og på den anden side fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister til gavn.

DOT har afleveret redegørelse

DOT har afleveret den redegørelse, som Transportministeriet har bedt om. I redegørelsen indgår også DOTs bud på, hvad rammerne for model og videre proces kan være for harmonisering af priser og rabatter til pensionister.