Få ændringer i priserne i den offentlige transport på Sjælland i 2021

11. januar 2021

Se ændringerne for pensionister pr. 17. januar 2021 her

Søndag den 17. januar sker de årlige reguleringer af priserne i den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der er tale om en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct., der udelukkende sker for enkelte rejser på rejsekort.

DOT, der dækker rejser i den kollektive transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, justerer en gang årligt priserne for at køre med bus, tog og metro.

I 2021 gennemføres prisændringerne søndag den 17. januar med en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct. Det følger dermed det prisloft, som Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har fastsat. Ændringerne i det kommende år kommer udelukkende til at omfatte stigninger for nogle rejser på rejsekort.

Der sker ingen ændringer for rejser med pendlerkort og enkeltbilletter.

”Pendlerne i hele DOT-området undgår prisstigninger. Reguleringen af priserne betyder mindre ændringer for rejser på rejsekort. Der er tale om prisstigninger på mellem 50 øre og to kroner, som gør, at vi kan følge med den almindelige prisudvikling i samfundet,” siger Rebekka Nymark, formand for DOT’s bestyrelse.

De kommende ændringer for rejser med rejsekort betyder, at:

 • prisen for rejser i 2 zoner stiger med 0,50 kr. fra 16 til 16,50 kr., hvilket svarer til 3,1 pct.
 • prisen for rejser på 5 zoner stiger med 1 kr. fra 33 kr. til 34 kr. svarende til 3 pct. 
 • prisen for rejser fra 7 til 11 zoner sker tilsvarende stigninger på maksimalt 2 kr.

Der sker desuden ingen ændringer for priserne på cykler, CityPass, institutions- og skoleklassekort, skolekort samt eventbilletter.

Oversigt over taksterne i DOT’s område kan findes på dinoffentligetransport.dk

Samtidig med de årlige ændringer i priserne træder anden fase af Takst Sjælland for pensionister i kraft den 17. januar 2021. Der er tale om den sidste del af reformen, der harmoniserer priser, rabatter og rejseregler for pensionister og førtidspensionister i DOT’s område på hele Sjælland og øerne.

Blandt de ændringer er blandt andet: alle, der er fyldt 65 år, får 25 pct. rabat på rejser med bus, tog og metro med rejsekort ’pensionist’ – samt yderligere 20 pct. rabat på rejser uden for myldretiderne; harmoniserede priser og vilkår for alle pensionister i hele DOT’s område; mulighed for at beholde pensionistkortet på pap uden krav om at checke ud og ind.

Læs mere om alle ændringerne i forbindelse med reformen på dinoffentligetransport.dk/pensionist

For yderligere information om reguleringen af takster kontakt på vegne af DOT: Metroselskabets pressetelefon 72424901 eller e-mail: presse@m.dk

 

20. oktober 2020 - Få ændringer i priserne i den offentlige transport på Sjælland i 2021

Søndag den 17. januar 2021 sker de årlige reguleringer af priserne i den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der er tale om en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct., der udelukkende sker for enkelte rejser på rejsekort.

DOT, der dækker rejser i den kollektive transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, justerer en gang årligt priserne for at køre med bus, tog og metro.

I 2021 gennemføres prisændringerne søndag den 17. januar med en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct. Det følger dermed det prisloft, som Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har fastsat. Ændringerne i det kommende år kommer udelukkende til at omfatte stigninger for nogle rejser på rejsekort.

Der sker ingen ændringer for rejser med pendlerkort og enkeltbilletter.

”Reguleringen af priserne betyder ændringer for rejser på rejsekort – især over de kortere afstande. Men der er tale mindre ændringer, så det er ikke så mærkbart for vores daglige kunder. Vi har i DOT besluttet at holde vores daglige pendlere fri for prisstigninger, ikke mindst set i lyset af de ændringer vi alle oplever i hverdagen på grund af corona,” siger formand for DOT’s bestyrelse Jan Sigurdur Christensen.

De kommende ændringer for rejser med rejsekort betyder, at:

 • prisen for rejser i 2 zoner stiger med 0,50 kr. fra 16 til 16,50 kr., hvilket svarer til 3,1 pct.
 • prisen for rejser på 5 zoner stiger med 1 kr. fra 33 kr. til 34 kr. svarende til 3 pct.
 • prisen for rejser fra 7 til 11 zoner sker tilsvarende stigninger på maksimalt 2 kr.

Der sker desuden ingen ændringer for priserne på cykler, City Pass, institutions- og skoleklassekort, skolekort samt eventbilletter.

Oversigt over taksterne i DOT’s område kan findes her

Samtidig med de årlige ændringer i priserne træder anden fase af Takst Sjælland for pensionister i kraft den 17. januar 2021. Der er tale om den sidste del af reformen, der harmoniserer priser, rabatter og rejseregler for pensionister og førtidspensionister i DOT’s område på hele Sjælland og øerne.

Blandt de ændringer er blandt andet: alle, der er fyldt 65 år, får 25 pct. rabat på rejser med bus, tog og metro med rejsekort – samt yderligere 20 pct. rabat på rejser uden for myldretiderne; harmoniserede priser og vilkår for alle pensionister i hele DOT’s område; mulighed for at beholde pensionistkortet på pap uden krav om at checke ud og ind.

Læs mere om alle ændringerne i forbindelse med reformen

For yderligere information om reguleringen af takster kontakt på vegne af DOT: DSB’s pressetelefon 2468 0000.

13. august 2020 - Politikere siger ja til reform, der bevarer pensionistkortet

En reform af pensionistrabatter i kollektiv transport bevarer pensionistkortet med rabatter på 50-70 pct. på hele Sjælland. Pensionister får samtidig væsentlige rabatter, når de rejser på rejsekort. Dermed har trafikselskaberne i DOT taget hensyn til den bekymring, som den oprindelige plan blev mødt af efter offentliggørelsen tidligere på året.

Med en justeret reform af pensionistrabatter til folkepensionister og førtidspensionister giver trafikselskaberne i DOT pensionisterne en række rabatter i forhold til andre rejsende i den kollektive transport. Blandt andet sikrer reformen, at alle pensionister får mulighed for rabat på mindst 25 pct., når de rejser med den kollektive transport. Samtidig bevares pensionistkortet på pap uden check ind og ud og med væsentlige rabatter på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris. Og pensionistkortet kommer til at koste det samme i hele DOTs område. Også på rejsekort vil der på Sjælland gives væsentlig rabat på mellem 25 og 30 pct. i forhold til normal pris. Reformen er hjulpet godt på vej af, at DOT har fået ekstra 12 mio. kr. årligt fra et flertal i Folketinget, som led i aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Reformen træder i kraft januar 2021.

Da DOT i januar lagde forslag til en reform af pensionistprodukter frem blev den mødt med bekymring, blandt andet fra en række ældre- og handicaporganisationer. Det var især afskaffelsen af pensionistkortet (mimrekortet), der gav anledning til kritik fra særligt de mest højfrekvente ældre brugere af kollektiv transport i hovedstadsområdet.

DOT valgte derfor at justere reformen på baggrund af dialog med ældre- og handicaporganisationerne, hvor man lyttede til de bekymringer, som en udligning af rabatterne til pensionisterne på Sjælland havde givet anledning til. På baggrund af den dialog har DOT nu lagt en justeret løsning frem, hvor en række hensyn er forsøgt balanceret. Med den nye reform vil 6 ud af 10 pensionister, der bruger kollektiv transport, rejse billigere end i dag. Ingen pensionister får prisstigninger på over 100 kr. om måneden. Samtidig får alle pensionister adgang til samme rabat på hele Sjælland.

”Det er en svær øvelse at harmonisere priser og rejseregler på tværs af hele Sjælland. Der er mange modsatrettede interesser, og det er umuligt at stille alle tilfredse. Men det er klart, at den bekymring, som det første udspil rejste, har gjort indtryk på os. Med den justerede reform har vi lyttet til indvendingerne. Derfor glæder vi os over, at reformen har fået opbakning fra transportministeren, ordførerne og ældre- og handicaporganisationer. Vi har fundet en løsning, hvor vi kunne bevare pensionistkortet og samtidig give pensionisterne ens priser og rabatter uden at det betyder, at nogle kundegrupper vil opleve voldsomme prisstigninger”, udtaler DOT.  

Med reformen harmoniseres priser, rabatter og rejseregler fortsat for folkepensionister og førtidspensionister i hele DOTs område.

Der vil i regi af DOT blive gennemført en målrettet informationskampagne i god tid før ikrafttrædelsen til januar 2021, så kunderne kan blive hjulpet godt gennem ændringerne.

Fakta om den justerede reform

 • Pensionistkortet bevares på pap i DOTs område og vil som i dag være uden krav om check ind og check ud.
 • Kortet kan købes for tre måneder ad gangen på pap på DOTs hjemmeside. Herudover sælges kortet også i betjent salg.
 • Der vil fortsat være væsentlige rabatter på pensionistkortet – nu med samme rabat i hele DOTs område på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris (rabatten er afhængig af, om man køber et stort eller lille kort).
 • Der indføres i løbet af 2021 et nyt zonekort, der dækker Midtsjælland, så der fremover er zonekort til hovedstadsområdet, Sydsjælland, Vestsjælland samt et kort til Midtsjælland, der overlapper de andre områder
 • Alle ældre får mulighed for rabat på min. 25 pct., når de rejser med den kollektive transport.
 • Der indføres som noget nyt væsentlig rabat for pensionister på det almindelige rejsekort med check ind/ud på 25 pct. fra januar 2021 stigende til 30 pct. i maj 2024 i forhold til normal pris i hele DOTs område.
 • Reglerne for brug af pensionistkortet ensrettes, så pensionistkort ikke kan bruges i bus, tog og metro i morgenmyldretiden i hele DOTs område. I eftermiddagsmyldretiden kan pensionistkortet ligesom i dag ikke bruges i DSB-tog i hovedstadsområdet. Begrænsningen i DSBs tog i eftermiddagsmyldretiden ophæves fra maj 2024.
 • Aldersgrænsen for rabat bliver ændret, så den fremadrettet følger folkepensionsalderen, d.v.s. den stiger fra 65 til 66½ år fra januar 2021. Eksisterende brugere af pensionistkort kan dog fortsat forny deres kort, selvom de ikke er fyldt 66½ år endnu. Førtidspensionister kan som i dag få pensionistrabat uanset alder.
 • Ingen pensionister får prisstigninger på mere end 100 kr. om måneden svarende til max. 50 pct.
Pensionistrabat - priseksempler

Med den netop vedtagne reform af takster til pensionister, indføres pensionistrabat på 25 pct. på rejsekort.

Pensionister som i dag rejser på rejsekort, betaler fuld pris, hvilket betyder at de fra og med januar 2021 vil spare 25 pct. på deres samlede udgifter til kollektiv trafik.

Eksempel 1: Else rejser på rejsekort

Else rejser 2 gange om måneden frem og tilbage mellem København og Ballerup og betaler samlet set 108 kr. pr. måned (alle rejser foregår i myldretiden). Fra januar 2021 vil Else spare 27 kr. pr. måned og dvs. kun betale 81 kr. pr. måned, da hun får 25 pct. rabat på alle rejserne.

 

En del pensionister som i dag rejser på pensionistkort, men som kun rejser i begrænset omfang vil kunne opnå besparelser ved at skifte fra pensionistkort til rejsekort.

Eksempel 2: Hans rejser på pensionistkort

Hans rejser 2 gange om måneden frem og tilbage mellem Roskilde og Solrød Strand og 1 gang om måneden mellem Roskilde og København. Hans har et pensionistkort til Hovedstadsområdet og betaler 198,33 kr. pr. måned. Fra januar 2021 vil Hans med fordel kunne skifte til rejsekort og foretage de samme rejser for 154,50 kr., dvs. en månedlig besparelse på knap 44 kr. Med rejsekort vil Hans opnå en yderligere besparelse på 20 pct. for den del af rejserne som foregår uden for myldretiden.

 

En del pensionister som i dag rejser på pensionistkort og som supplerer med rejsekort, når de skal rejse udenfor pensionistkorts gyldighedstider, vil spare penge når der indføres rabat på rejsekort.

Eksempel 3: Ahmet rejser på pensionistkort og rejsekort

Ahmed rejser 8 gange om måneden frem og tilbage mellem Hillerød og Allerød, 2 gange om måneden frem og tilbage mellem Hillerød og København samt 4 gange om måneden frem og tilbage mellem Hillerød og Valby. Ahmed har et pensionistkort til Hovedstadsområdet, samt et rejsekort til rejserne mellem Hillerød og Valby som foregår i udenfor pensionistkortets gyldighedstider. Samlet betaler Ahmed i dag 590 kr. pr. måneden. Fra januar 2021 stiger pensionistkortet men samtidig gives 25 pct. rabat på rejsekortrejser, hvilket betyder at den samlede månedlige udgift for Ahmed vil være uændret. Med den vedtagne reform udvides pensionistkortets gyldighed til også at omfatte eftermiddagsrejser med S-tog fra maj 2024 og samtidig øges rabatten på rejsekort til 30 pct., hvorefter Ahmeds samlede månedlige betaling falder til 434 kr. da hans eftermiddagsrejser fra Valby til Hillerød nu kan foretages på pensionistkortet.

 

2. juli 2020 - Nyt udspil til reform af pensionistrabatter bevarer pensionistkortet

Et justeret forslag til en reform af pensionistrabatter i kollektiv transport bevarer pensionistkortet med rabatter på 50-70 pct. på hele Sjælland. Pensionister får samtidig væsentlige rabatter, når de rejser på rejsekort. Dermed har trafikselskaberne i DOT taget hensyn til den bekymring, som den oprindelige plan blev mødt af efter offentliggørelsen tidligere på året.

Med et justeret udspil til reform af pensionistrabatter til folkepensionister og førtidspensionister giver trafikselskaberne i DOT pensionisterne en række rabatter i forhold til andre rejsende i den kollektive transport. Blandt andet sikrer forslaget, at alle pensionister får mulighed for rabat på mindst 25 pct., når de rejser med den kollektive transport. Samtidig bevares pensionistkortet på pap uden check ind og ud og med væsentlige rabatter på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris. Og pensionistkortet kommer til at koste det samme i hele DOTs område. Også på rejsekort vil der på Sjælland gives væsentlig rabat på mellem 25 og 30 pct. i forhold til normal pris. Forslaget er hjulpet godt på vej af, at DOT har fået ekstra 12 mio. kr. årligt fra et flertal i Folketinget, som led i aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Reformen skal træde i kraft januar 2021.

Da DOT i januar lagde en reform af pensionistprodukter frem blev den mødt med bekymring, blandt andet fra en række ældre- og handicaporganisationer. Det var især afskaffelsen af pensionistkortet (mimrekortet), der gav anledning til kritik fra særligt de mest højfrekvente ældre brugere af kollektiv transport i hovedstadsområdet.

DOT valgte derfor at justere reformen på baggrund af dialog med ældre- og handikaporganisationerne, hvor man lyttede til de bekymringer, som en udligning af rabatterne til pensionisterne på Sjælland havde givet anledning til. På baggrund af den dialog har DOT nu lagt en justeret løsning frem, hvor en række hensyn er forsøgt balanceret. Med det nye forslag vil 6 ud af 10 pensionister, der bruger kollektiv transport, rejse billigere end i dag. Ingen pensionister får prisstigninger på over 100 kr. om måneden. Samtidig får alle pensionister adgang til samme rabat på hele Sjælland.

DOTs justerede forslag forudsætter, at staten bidrager med 12 mio. kr. årligt. Partierne bag årets finanslov har betinget sig, at de skal godkende DOTs justerede forslag. DOTs forslag behandles nu politisk, og den proces er DOT ikke en del af. Men vi vender tilbage, når der er nyt. Nedenfor kan du læse de dokumenter, som DOT har sendt til Transport- og Boligministeriet.

Bemærk, at du som pensionist fortsat kan købe og benytte dit pensionistkort fuldstændig som sædvanligt. Du vil selvfølgelig i god tid blive informeret om, hvad den justerede model for pensionistrabat, betyder for dig som pensionist eller førtidspensionist.

Du kan følge med i arbejdet med en justeret model for pensionistrabat på denne side.

1. juli - Revideret model for pensionistrabat

22. juni 2020 - Justeret pensionistreform på plads

Se spørgsmål og svar om pensionistreformen her

2. april 2020 - Politisk aftale

Et flertal i Folketinget har 2. april 2020 indgået en aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Aftalen rummer blandt andet 12 mio. kr. årligt fra 2021 til nedsættelse af taksterne for pensionister på Sjælland. Forudsætningen er, at periodekortet for pensionister opretholdes. DOT tager selvfølgelig aftalen med i det videre arbejde med at justere modellen for rabatter for pensionister på hele Sjælland.

 

30. januar 2020

DOT har afleveret den redegørelse, som Transportministeriet har bedt om. I redegørelsen indgår også DOTs bud på, hvad rammerne for model og videre proces kan være for harmonisering af priser og rabatter til pensionister.

 

30. januar 2020

Det er en lovmæssig bunden opgave for DOT at harmonisere priser og rabatter for pensionister (+65) og førtidspensionister på hele Sjælland. Og parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisionen for ikke at løse den påkrævede harmoniseringsopgave.

DOT har oprindeligt foreslået pensionistrabatter, som indebærer, 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have sit pendlerkort på rejsekort. I modellen indgik også forslag om at ophæve "spærretiden" i hovedstadsområdet, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i DOTs forslag. Men DOTs forslag er blevet mødt med stor bekymring. Særligt af dem, der rammes hårdest. Derfor har DOT besluttet at se på justeringer, som på den ene side imødekommer de bekymringer, der er kommet til udtryk i debatten om mimrekortet, og på den anden side fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister til gavn.