Den 1. juli 2022 ændres aldersgrænsen for pensionister til 67 år

Hvorfor ændres aldersgrænsen?

1. juli 2022 hæves aldersgrænsen for pensionister til 67 år, så den følger den faktiske pensionsalder. Det sker i forlængelse af Folketingets løbende regulering af folkepensionsalderen.

Rejsekort Personligt

Efter 1. juli 2022 skal du være fyldt 67 år for at købe rejsekort med kundetype ’Pensionist’. Har du allerede et rejsekort med kundetype ’Pensionist’, og er under 67 år, beholder du din pensionistrabat. 

DOT Pensionistkort

Efter 1. juli 2022 skal du være fyldt 67 år for at købe et pensionistkort. Har du tidligere haft et pensionistkort, og er under 67 år, må du fortsat forny dit kort.

Enkeltbilletter med pensionistrabat

Efter 1. juli 2022 skal du være fyldt 67 år for at købe en enkeltbillet med pensionistrabat. Har du købt en enkeltbillet med pensionistrabat inden 1. juli, må du gerne rejse på denne efter 1. juli.

Tillæg til metro på pensionistkort

Den 1. juli indføres et tillæg til metro på pensionistkort. Det betyder, at du som pensionist skal tage stilling til, om du vil købe tillæg til rejser med metro.

Læs om tillæg til metro på pensionistkort her

Spørgsmål og svar om aldersændring for pensionister
Jeg er under 67 år, og mit Rejsekort Personligt er spærret eller udløbet, og jeg har ikke fået bestilt nyt rejsekort i tide. Kan jeg købe et nyt rejsekort med kundetypen ’Pensionist’ efter d. 1. juli 2022?

Ja det kan du godt. Du skal gå på Rejsekort Selvbetjeningen og bestille et nyt rejsekort med kundetypen ’Voksen’, når du modtager kortet, kontakter du Rejsekort Kundecenter og får ændret din kundetype til ’Pensionist’.

Jeg modtager social pension (førtids-, tidlig- eller seniorpension, herunder også brøkpension), hvad har ændringen af betydning for mig?

Ændringen har ikke nogen betydning for dig, du kan fortsat rejse som pensionist efter 1. juli 2022.

Hvor gammel skal jeg være for at få pensionistrabat?

Efter 1. juli 2022 skal du være fyldt 67 år eller kunne dokumentere, at du modtager social pension (førtids-, tidlig- eller seniorpension, herunder også brøkpension) for at kunne købe produkter med pensionistrabat.

Mit rejsekort er udløbet. Hvad gør jeg?

Hvis du er under 67 år, og har du allerede et rejsekort med kundetype ’Pensionist’, kan du uden problemer bestille et nyt kort med samme kundetype indenfor 8 dage.

Jeg skal bestille et rejsekort erstatningskort. Hvad gør jeg?

Hvis du er under 67 år, og har du allerede et rejsekort med kundetype ’Pensionist’, kan du uden problemer bestille et erstatningskort med samme kundetype indenfor 8 dage.

Jeg er under 65 år og har modtaget en varslingsmail fra Rejsekort. Hvorfor får jeg denne?

Da rejsekortet har en gyldighed på op til 5-7 år, udsendes der varslingsmail til kunder i alderen 58-66 år. Dette er for at imødekomme den juridiske forpligtelse til varsling, når der sker ændringer i Rejsekort Kortbestemmelserne.