Refusion af pendlerkort

Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Refusionsreglerne er forskellige alt efter om pendlerkortet er på pap, i app eller på rejsekort.

Refusion af pendlerkort i apps

Har du købt pendlerkort i DSB app kan du få refunderet kortet i appen. Det sker uden gebyr.

Har du købt pendlerkort i DOT app kan du få refunderet kortet ved henvendelse til DOTs Kundecenter på 70 15 70 00. Det sker uden gebyr.

Pendlerkort i app på Sjælland og øerne har samme refusionsregler på rejsekort pendlerkort, rejsekort med pendler kombi og pendlerkort i DSB app.

Pendlerkort i app har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der refunderes den resterende periode fratrukket 8 dage, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort, som endnu ikke er taget i brug, kan du få dette refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, vil der blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage plus den eller de dage, det har været gyldigt.

Refusion af pendlerkort på rejsekort og rejsekort pendler kombi

Du kan få refunderet den resterende periode af dit pendlerkort på rejsekort eller rejsekort pendler kombi fratrukket prisen for otte dage. Beløbet bliver overført til din NemKonto.

Pendlerkort på rejsekort og rejsekort pendler kombi kan refunderes på rejsekort.dk, på udvalgte betjente salgssteder eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33. 

Refusion af pendlerkort på pap

For pendlerkort på pap fratrækkes dobbelt kontantbilletpris pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. Et kort vil således ikke have nogen værdi efter 22 dage. Alle dage ud over 30 tilbagebetales fuldt ud – også når perioden ud over 30 dage er påbegyndt.

Som grundlag for billetpris bruges altid det zoneantal, som pendlerkortet er prissat i forhold til, uanset om en billigere billetpris kunne have været brugt for den aktuelle rejse.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Se hvordan din tilbagebetaling beregnes

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Mistede kort refunderes efter særlige regler i DSB hhv. Movia.

Hvis du skal have tilbagebetalt en del af gyldighedsperioden på dit pappendlerkort købt før 20. januar, så er det muligt. Det er dog forskelligt, hvordan du kan gøre det, alt efter hvor kortet er købt.

For kort købt på et DSB salgssted eksempelvis DSB billetautomat, DSB 7-Eleven eller DSB Salg og Service kan du få det tilbagebetalt på salgsstedet.

Kort købt på et Movia salgssted eksempelvis i Meny, Spar, en kiosk mv. kan ikke tilbagebetales på Movia salgsstedet efter 20. januar. For at få det tilbagebetalt, skal du sende det til Movia med et refusionsskema. Refusionsskemaer ligger tilgængelige på det salgssted, hvor du har købt dit kort.  

Refusion ved sygdom og dødsfald

Ved dokumenteret sygdom kan refusion ske med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til:

Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Du skal vedlægge kort samt lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at man i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.