Refusion af City Pass

Kan et City Pass refunderes?

City Pass kan refunderes efter følgende regler:

  • Før City Pass bliver gyldigt: Tilbagebetaling af det fulde beløb
  • Når City Pass er eller har været gyldigt: Som udgangspunkt ingen tilbagebetaling*

* Undtagelsen er hvis du ikke havde mulighed for at bruge billetten grundet tekniske fejl eller driftsstop hos trafikselskaberne uden mulighed for erstatningstransport. Kontakt DOT kundecenter og forklar, hvad der skete.

Sådan gør du:

Refusion ved sygdom og dødsfald

Skriv til:

Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Du skal vedlægge en kvittering for køb af City Pass samt lægeerklæring eller dokumentation fra et sygehus, hvoraf det fremgår, at du i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du City Pass i DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt. Det gør du via vores kontaktformular her.

Hvornår vil jeg modtage refusionen?

Refusion tilbageføres enten til dit betalingskort (ved køb i DOT Billetter app) eller udbetales til din NemKonto. Ved tilbagebetaling til din NemKonto går der normalt cirka 5 dage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.