Rejsekort

Det er dit eget ansvar at sørge for, at dit rejsekort er checket korrekt ind. Hvis du ikke kan checke dit rejsekort ind i bussen, skal du købe en billet hos chaufføren. Et rejsekort er kun gyldig som billet, når det er checket ind straks ved påstigning.

Ofte stillede spørgsmål
Jeg har glemt at checke mit rejsekort ind i bussen

Det er dit eget ansvar at checke dit rejsekort korrekt ind straks, når du stiger på bussen.

Movia har ikke mulighed for at forholde sig til, om det manglende check ind skyldes forglemmelser, bevidst snyd eller andet. Vi forholder os til, hvorvidt der kan fremvises et rejsekort, der er checket korrekt ind straks efter påstigning.

Lav saldo

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at saldoen på rejsekortet er tilstrækkelig til, at rejsekortet kan checkes ind. Du kan se saldoen på dit rejsekort på Rejsekorts hjemmeside, når du tanker op på en station eller på kortlæserens display, når du checker ud.

Da der kan gå op til 24 timer inden en eventuel overførsel går igennem på rejsekortet, kan Movia anbefale at du laver en tank-op-aftale, så du ikke behøver at huske om der er penge nok på rejsekortet. 

Manglende check ind af flere personer

Det er dit eget ansvar at sikre, at alle rejsende er blevet checket korrekt ind. I kortlæserens display kan du, når du checker ind, se nøjagtigt hvor mange af hver kundetype (voksen, barn, hund, cykel m.m.), der er blevet checket ind.

Voksen på børnekort

Når du fylder 16 år, kan du ikke længere kan rejse med kundetypen barn. Ændrer du ikke kundetypen på dit rejsekort, har du ikke gyldig billet og der vil derfor blive udstedt en kontrolafgift.                            

Det er dit eget ansvar at ændre kundetypen fra barn til voksen. Hvis du har et personligt rejsekort og har registreret en e-mail ved oprettelsen af rejsekortet, har du modtaget en påmindelse ca. en måned før din 16 års fødselsdag.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Skriv til os