Rejsekort

Når du rejser med rejsekort, skal du checke dit rejsekort ind straks ved påstigning. Du skal derfor have dit rejsekort klar til check ind, inden du stiger på bussen.

Du skal sørge for, at du er checket ind med den korrekte kundetype og det korrekte antal passagerer. Husk både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på standeren for at sikre dig, at du har checket ind. Når du checker ekstra passagerer ind på dit rejsekort, kan du altid se på standeren, hvilket antal samt kundetype, du checker ind med.

Har du husket at tanke dit rejsekort op?

Når du tanker dit rejsekort op via selvbetjeningen, kan der gå op til 24 timer, før beløbet bliver overført til dit rejsekort. Har du brug for penge på dit rejsekort her og nu, kan du altid tanke op på en rejsekortautomat eller et salgssted.

Læs mere om rejsekort herunder:

VÆLG ÅRSAGEN TIL DIN HENVENDELSE
Jeg kunne ikke checke mit rejsekort ind

Hvis dit rejsekort ikke kan checkes ind, skal du vente med at stige på bussen til du kan checke kortet ind eller har en anden gyldig billet. Hvis dit rejsekort ikke er checket ind, har du ikke haft en gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Er der noget galt, når du checker ind, giver kortlæseren dig besked. Fører du fx dit kort for hurtigt forbi kortlæserens Blå Punkt, vil teksten på skærmen fx lyde; "Læsefejl, prøv igen", og du vil høre en fejllyd. Hold kortet hen på Det Blå Punkt, til det er læst. På samme måde giver kortlæseren dig besked, hvis saldoen på dit kort er for lav til at checke ind, før dit kort udløber osv.

Der var for mange mennesker i bussen, så jeg kunne ikke checke ind

Du skal checke dit rejsekort ind straks, når du stiger på bussen. I busser med frit flow er der placeret check ind standere ved alle indgange, hvor det er muligt at checke ind.

I alle andre busser skal du stige ind af fordøren, hvor check ind standerne er placeret. Hvis dit rejsekort ikke er checket ind, har du ikke haft en gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Jeg har tanket mit rejsekort op, men jeg kunne ikke checke ind

Hvis dit rejsekort ikke kan checkes ind, skal du vente med at stige på bussen til du kan checke rejsekortet ind eller har en anden gyldig billet. Standeren giver dig besked, hvis saldoen på dit rejsekort er for lav til at checke ind, før dit rejsekort udløber osv.

Når du tanker dit rejsekort op via selvbetjeningen, kan der gå op til 24 timer før beløbet bliver overført til dit rejsekort. Hvis der er gået mindre end 24 timer, siden du tankede dit rejsekort op, kan det være derfor, at du ikke kunne checke dit rejsekort ind. Du kan checke din saldo via selvbetjeningen på rejsekort.dk.

Har du brug for penge på dit rejsekort her og nu, kan du altid tanke op på en rejsekortautomat eller et salgssted.

Har du ikke haft en gyldig billet på kontroltidspunktet, vil du modtage en kontrolafgift.

Jeg glemte at checke mit rejsekort ind

Når du stiger på bussen, skal du huske at checke dit rejsekort ind straks. Når dit rejsekort ikke er checket ind, har du ikke en gyldig billet og vil modtage en kontrolafgift ved en billetkontrol.

Jeg var checket ind med en andens personlige rejsekort

Det er desværre ikke tilladt at låne sit personlige rejsekort ud, ligesom man ikke kan give tilladelse til, at andre end ejeren benytter det. Det betragtes som misbrug, hvis du rejser alene på en andens personlige rejsekort.

Når du er checket ind på en andens personlige rejsekort, har du ikke en gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Jeg kom til at checke UD i stedet for IND

Når du skifter transportmiddel er det særlig vigtigt at holde øje med beskeden på standeren. I flere af Movias busser er der indført frit flow, hvor det er muligt at stige af og på ved alle dørene. Her er der både placeret en check ind og en check ud stander.

På standerne står der henholdsvis IND og UD. Husk både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på kortlæserens skærm for at sikre dig, at du har checket ind eller ud.

Hvis du stiger på bussen og anvender en forkert rejsekortstander eller af andre årsager ikke får checket dit rejsekort korrekt ind straks, har du ikke gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Jeg havde glemt mit gyldige rejsekort pendlerkort

Når du ikke kan fremvise dit gyldige pendlerkort på rejsekort ved billetkontrollen, har vi mulighed for at nedsætte din kontrolafgift.

Benyt vores kontaktformular her. HUSK at notere dit rejsekortnummer eller vedhæfte et billede af dit rejsekort, hvor rejsekortnummeret fremgår.