Hvis bussen, toget eller metroen er forsinket, er du, under visse omstændigheder, dækket af rejsegarantierne.

Se reglerne for rejsegaranti for metroen her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på 70 15 70 00.

Hvis Metroen meldes en halv time eller mere forsinket, betaler vi, hvis du bliver nødt til at tage en taxa. Vi dækker din taxaregning med op til 200 kroner. I første omgang skal du selv betale taxaen, men vi refunderer din udgift.

Hent en rejsegarantifolder på stationen eller download den som PDF (så du kan skrive den ud). I folderen finder du en kupon, som du skal udfylde og sende til Metro Kundeservice sammen med den originale taxakvittering.

Det er en forudsætning, at taxaturen er påbegyndt ved den metrostation, hvor der var forsinkelse. Metroen kan i øvrigt ikke påtage sig erstatningsansvar for omkostninger som eventuelt følger af forsinkelsen.

Garantien gælder ikke:

  • Ved planlagte ændringer, som Metroen har varslet i god tid, det vil sige senest dagen før.
  • Force majeure (det vil sige begivenheder, som Metroen ikke har indflydelse på og ikke kan afværge eller forudse, og som i øvrigt har ekstraordinær karakter, såsom brand, krig, usædvanlige naturbegivenheder samt personpåkørsler).

Skriv til:

Metro Kundeservice
Metro Service
Metrovej 3
2300 København S

Mærk kuverten "Rejsegaranti"

Bemærk: Garantien gælder i tre måneder, efter taxaregningen er udstedt.