Hvis bussen, toget eller metroen er forsinket, er du, under visse omstændigheder, dækket af rejsegarantierne.

Se reglerne for rejsegaranti for bus og lokaltog her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores DOT Kundeservice på 70 15 70 00.

Skulle en af Movias busser eller lokaltog være mere end 20 minutter forsinket, eller er bussen kørt forbi dig, selvom du stod ved stoppestedet og var synlig for chaufføren / i god tid har trykket stop på stationen, og toget ikke standser, kan du tage en taxa, og Movia dækker op til 300 kroner af regningen.

Ansøg om rejsegaranti her

Sådan foregår det

Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen. Herefter udfylder du ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor. Movia skal modtage ansøgningsskemaet sammen med vedhæftet foto/scanning af taxakvitteringen senest 14 dage efter hændelsen, ellers kan vi ikke behandle ansøgningen. Vi refunderer op til 300 kroner pr. taxa, uanset hvor mange personer I er om at dele taxa’en. Refusionen vil ske 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. Nedenfor finder du reglerne for rejsegarantien.

Ved taxa forstås kørsel, der udføres i henhold til betingelserne i taxalovgivningen (herunder lov om erhvervsmæssig personbefordring).

Rejsegarantien gælder:

 • Hvis bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket
 • Hvis bussen kører forbi stoppestedet uden at stoppe, også selvom du har været der til tiden samt været synlig for chaufføren – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget kører forbi stationen, selv om du har trykket stop på stationen, og lokaltoget kunne nå at standse – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget ikke standser ved stationen, selv om du rettidigt har trykket stop i toget
 • Hvis bussen eller lokaltoget kører mere end 2 minutter før tid – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Movias busser eller lokaltog
 • Fra stoppested til stoppested/station eller fra station til station/stoppested

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Ved planlagte busændringer, der er annonceret på på dinoffentligetransport.dk senest 24 timer før
 • Ved planlagte ændringer af togdriften, der er annonceret på lokaltog.dk senest 24 timer før
 • For mistede forbindelser til øvrige busser eller tog, fx hvis forsinkelse på én bus medfører, at du kommer for sent til din næste bus
 • For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, fx fly-, tog- eller teaterbilletter
 • Ved arbejdsnedlæggelser
 • Når vejrforholdene betyder, at Movia ikke har en reel chance for at overholde køreplanen
 • For rejser med Flextrafik
 • Ved force majeure (f.eks. krig, terror og naturkatastrofer).

Bemærk: Hvis du fra Rejseplanen modtager besked om, at bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket, kan du ikke automatisk tage en taxa på Movias regning. Bussen/lokaltoget kan nemlig godt nå at regulere forsinkelsen, så den ankommer til dit stoppested/station med fx kun 17 minutters forsinkelse. 

Ansøg om rejsegaranti her

Send med posten

Alternativt kan du printe og udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os med posten, sammen med den originale taxa-kvittering.

(Bemærk: Porto refunderes ikke)

Hent ansøgningsskema til brev her

Ansøgningsskemaet sendes til:
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby 
Mærk kuverten: ”Rejsegaranti”.